Minister Bourgeois vernietigt raadsbesluit taalrichtlijn OCMW Gent

Gentse OCMW mag geen Turks gebruiken in folder
Minister Bourgeois vernietigt taalrichtlijn Gents OCMW

Naar aanleiding van het opstellen van een taalrichtlijn door het Gentse OCMWbestuur (Open Vld en sp.a) werd door de Vlaams Belangfractie een vraag tot schorsing van het besluit gevraagd en verkregen bij de OostVlaamse provinciegouverneur.

Daar de meerderheid de schorsing niet aanvaardde, ging zij in beroep bij de minister van Binnenlands Bestuur van de Vlaamse regering.

Minister Bourgeois bleef consequent ten overstaan van vroegere beslissingen en vernietigde het OCMWbesluit, zodat de nieuwe taalrichtlijn als nietbestaande kan beschouwd worden.

Er moet inderdaad voorrang gegeven worden aan het gebruik van het Nederlands door anderstalige nieuwkomers, en niet blijvend in vertalingen voorzien worden.

De Vlaams Belangfractie zal erop toezien dat de beslissing van de minister juist wordt toegepast.

Christian Bauwens
Fractievoorzitter Vlaams Belang OCMW Gent

———————————————–

Gentse OCMW mag geen Turks gebruiken in folder

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/110520_OCMW_Taalrichtlijn


vr 20/05/2011 – 12:59 De taalrichtlijn van het Gentse OCMW is vernietigd door Vlaams minister van Bestuurszaken en Inburgering Geert Bourgeois (N-VA). Het OCMW wil in zijn communicatie ook andere talen dan het Nederlands gebruiken en dat is in strijd met de taalwetgeving, klinkt het.

Het OCMW wil bijvoorbeeld folders kunnen verspreiden met naast het Nederlands de tekst in het Turks om zo de communicatie met de Turkse gemeenschap in de stad te vergemakkelijken. Volgens de taalwetgeving moet de communicatie echter eentalig Nederlands zijn. Er bestaat wel de taalhoffelijkheidsregeling, waarbij uitzonderlijk een tolk kan worden gebruikt of kan worden overgeschakeld op een vreemde taal. Minister Bourgeois vindt evenwel dat die uitzondering niet de regel mag worden. “Het OCMW van Gent heeft eigenlijk een heel concrete richtlijn opgemaakt, waarbij van die uitzondering, de taalhoffelijkheidsregeling, die alleen in welbepaalde gevallen kan, bijna de regel gemaakt wordt”, zegt hij.

“Het OCMW heeft zich een bevoegdheid toegeëigend die het niet heeft en die strijdig is met de taalwetgeving. De gouverneur had de beslissing al geschorst op die gronden. Het OCMW heeft toch gemeend daar te moeten mee doorgaan en dus restte er mij niets anders dan de richtlijn te vernietigen.”

Het OCMW van Gent kan nog naar de Raad van State trekken, maar heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de minister.

——————————————–

Minister Bourgeois vernietigt taalrichtlijn Gents OCMW

Vlaams Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) heeft het besluit van de Gentse OCMW-raad over het aannemen van een taalrichtlijn vernietigd. De Vlaams Belang-fractie in de raad verkreeg eerder al een schorsing van de beslissing door de Oost-Vlaamse gouverneur, maar het bestuur vocht die tevergeefs aan.

Op 14 december 2010 keurde de OCMW-raad een richtlijn goed die het gebruik van andere talen dan het Nederlands voor haar medewerkers vastlegde. Volgens de minister zijn OCMW’s niet bevoegd om het taalgebruik te regelen en is de bestuurstaal in Vlaanderen het Nederlands, behoudens enkele uitzonderingen.

De minister zegt wel dat een “taalhoffelijkheid” in de hulpverlening kan “als duidelijk is dat de betrokken hulpzoekende de Nederlandse taal onmachtig is.” Toch legt hij er de nadruk op dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht slechts “bij uitzondering het tijdelijk gebruik van een andere taal gedoogt, op voorwaarde dat zij een bepaalde doelgroep beogen en een specifiek doel nastreven.” Maar die uitzondering mag niet de regel worden.

Bovendien moet in berichten en mededelingen het Nederlands voorrang krijgen. Bourgeois merkt ook op dat integratie inhoudt “dat de nodige inspanningen geleverd worden om Nederlands te leren” en dat dit het opzet is van het inburgeringsbeleid.

“Er moet voorrang gegeven worden aan het gebruik van het Nederlands door anderstalige nieuwkomers, en niet blijvend in vertalingen voorzien worden”, reageert Vlaams Belangfractievoorzitter Christian Bauwens. “We zullen erop toezien dat de beslissing van de minister juist wordt toegepast.”

OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open Vld) kon nog niet reageren op de beslissing. (DRM)/
(Belga)


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...