Meerderheidspartijen in provincieraad liggen niet wakker van massale komst asielzoekers naar Oost-Vlaanderen

Diverse Oost-Vlaamse gemeenten worden straks overspoeld door asielzoekers
(Oost-)Vlamingen opnieuw de dupe van Franstalig wanbeleid

De huidige golf van regulariseringen werd doorgedrukt door een federale regering, waarin aan Vlaamse kant geen meerderheid is. Binnen die regering waren het vooral de Franstalige partijen cdH en PS die met hun klassiek geworden chantagetactieken de massale regularisering van illegalen hebben afgedwongen. De regularisatieprocedure werd door de Raad van State vernietigd, maar de Franstaligen hebben al aangekondigd dat zij er toch mee zullen doorgaan. In de onwettelijkheid dus. Aan Vlaamse kant bestond er helemaal geen maatschappelijk draagvlak voor die massale regularisaties. Het was een puur Franstalige constructie. Maar de Franstaligen zijn wel hypocriet en cynisch genoeg om de financiële en maatschappelijke lasten van die regularisatieoperatie grotendeels op Vlaanderen af te schuiven. Met een boutade kan men zeggen dat de Walen tienduizenden asielzoekers binnenlaten, en dat de Vlamingen ervoor moeten betalen.

Zoals alle Vlaamse provincies krijgt ook Oost-Vlaanderen (13,20% van de totale Belgische bevolking) naar verhouding veel te veel asielzoekers toegewezen (17,79% van het totaal aantal asielzoekers dat geplaatst wordt), met uitschieters in Zottegem (77 asielzoekers), Evergem (61), Kruishoutem (55), Lochristi (54), Maarkedal (53), Brakel (52), Nazareth (44), Erpe-Mere (43), Merelbeke (40) en Zulte (40). Vijf gemeenten in de buurt van Gent samen nemen op de koop toe evenveel asielzoekers op als heel de Waalse provincie Henegouwen (2,70%).  Het was dan ook niet verwonderlijk dat diverse gemeente- en OCMW-besturen recent aan de alarmbel trokken om deze wantoestand aan te klagen.

Het Vlaams Belang had daarom op de provincieraad van woensdag 16 december ’09 bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys een motie aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement voorgesteld, die volgende punten omvatte:
– De provincieraad van Oost-Vlaanderen is bijzonder ontstemd over het zogenaamde “spreidingsplan 42” waarbij Vlaanderen 88% van de asielzoekers moet opvangen.
– De provincieraad vraagt de Vlaamse regering een belangenconflict in te roepen tegen dit spreidingsplan, en tegelijk roept de provincieraad het federaal parlement op om de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) inzake het “spreidingsplan42” terug te fluiten en een eerlijke verdeelsleutel af te dwingen voor de spreiding van asielzoekers tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Maar de meerderheid toonde geen enkele Vlaamse of Oost-Vlaamse reflex. Ze verwierp die motie, en bewees daarmee opnieuw dat ze geen enkele echte provinciale autonomie heeft. Als het erop aankomt, zijn voor haar de Vlaamse en de provinciale belangen altijd ondergeschikt aan het voortbestaan van de federale Belgische regering, en dus aan de oekazen van de PS en de cdH. De Vlamingen en de Oost-Vlamingen zullen opnieuw het gelag moeten betalen. Hiermee wordt de zoveelste transfer van Vlaams geld bekrachtigd. Met de zegen van de CD&V, Open VLD en sp.a.

Tanguy Veys
Provincieraadslid – Fractievoorzitter Vlaams Belang

Marc Joris
Provincieraadslid – Persverantwoordelijke

Tekst van de motie:
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RN/20064z161209veysmotieasielzoekers.pdfUitslag van de stemming:
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?stemid=10003559&punt=14663

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...