Meerderheid maakt oppositie en zelfs gouverneur in provincieraad monddood

Onderwijs, mensenrechten, dierenrechten, rampen en veiligheid zijn voor CD&V-Open VLD-sp.a-meerderheid van geen provinciaal belang

Tot nu was het gebruikelijk dat alle initiatieven van het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad werden weggestemd, meerderheid tegen oppositie. Zelfs als het Vlaams Belang stelde dat twee plus twee vier was, dan nog stemde de CD&V-Open VLD-sp.a-meerderheid dat weg. Dat is tot nu toe altijd hun interpretatie van het cordon sanitaire geweest. Dat is natuurlijk een dwaze en intellectueel onverdedigbare interpretatie, maar ze wordt zeer vaak toegepast. Maar zelfs binnen dat absurde systeem, was er toch nog debat mogelijk. De argumenten van het Vlaams Belang werden tenminste nog gehoord, er was tenminste nog debat mogelijk. En soms was dat debat zelfs interessant.

Nu heeft de meerderheid dit toch al onlogische systeem doorgetrokken tot vèr voorbij de grenzen van de democratie en de redelijkheid. In de provincieraad van 28 april ’10 (zie onderaan voor de agenda en de ingediende punten) werden maar liefst vier moties van fractieleider Tanguy Veys, één motie van raadslid Steve Herman over ritueel slachten en één voorstel van Marc Joris over steun aan een mensenrechtenactivist in China tijdens de zitting onontvankelijk verklaard. Vóór de raad waren al twee mondelinge vragen en één motie van Tanguy Veys eveneens onontvankelijk verklaard.

Bijzonder vreemd en ongebruikelijk daarbij, is het feit dat men in één adem ook de gouverneur monddood heeft gemaakt. De criteria voor die onontvankelijkheid zijn bijzonder willekeurig. Soortgelijke voorstellen van leden van de meerderheid werden in het verleden wèl ontvankelijk verklaard. Het is duidelijk dat men hier slechts er voorwendsel zocht om het Vlaams Belang monddood te maken. Het is klaarblijkelijk nog niet genoeg dat men alle voorstellen ongeacht hun merites wegstemt. Dat hoort nog bij het spel tussen meerderheid en oppositie. Nu wil men zelfs niet meer stemmen, niet meer luisteren, niet meer argumenteren. Of heeft men geen argumenten meer?

Dit was niet “une justice de rois nègres”, zoals de vroegere minister van Justitie Pholien ooit zei, dit was “une démocratie de rois nègres.”

Tanguy Veys
Fractievoorzitter

Marc Joris
Persverantwoordelijke

De volledige agenda vindt u op
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2208
– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het treinongeval in Deinze (zie bijlage)
– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het geweld tegen hulpverleners (zie tweede bijlage)
– Voorstel Marc Joris (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Voorstel tot opheldering over het lot van Gao Zhiseng
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WQ/20453z170310jorisophelderinggaozhiseng.pdf
– Motie Steve Herman (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verbieden van onverdoofd ritueel slachten
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SZ/20455z170310hermanritueelslachten.pdf
– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het afschaffen van het GOK (GelijkeOnderwijsKansen)-decreet
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WY/20456z170310veysgokdecreet.pdf
– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verlagen van de btw op infrastructuurwerken bij schoolgebouwen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YP/20457z170310veysbtwschoolgebouwen.pdf
– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. het plaatstekort in Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen en de versnelde afwerking van de wachtlijsten bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MO/20458z170310veysplaatstekortenwachtlijsten.pdf
– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. de brandweerhervorming
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/VX/20459z170310veysbrandweerhervorming.pdf


 

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...