Lijsttrekkers zetten kiescampagne in

Lijsttrekkers oog in oog
Frontale aanval N-VA op Gents kartel: ‘Met de groenen gaat de thermostaat op 14 graden’

Lijsttrekkers zetten kiescampagne in

Als afsluiting van een congres over lokale en provinciale politiek, georganiseerd door de Universiteit Gent, gingen de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst in debat. Het was de eerste publieke confrontatie tussen Daniël Termont (SP.A) en Siegfried Bracke (N-VA).

Hard werd het als het over migratie en ‘nieuwkomers’ ging. Dan botsten SP.A-Groen met NV-A en ook CD&V. Voorts leverde het debat geen echte verrassingen op. Moderator Johnny Vansevenant overliep enige thema’s: de stadsfinanciën, het stadspersoneel, het woonbeleid en de stadsvlucht, de migratie en de nieuwkomers. Termont en Bracke kwamen verbaal het sterkst uit het debat, dat geen winnaar kende. Omdat we ervan uitgaan dat humor in de politiek belangrijk is – al is het geen must – geven we een humorscore mee. De woorden ‘immense uitdagingen’ werden veruit het meest gebruikt. Het woord ‘stadshal’ viel één keer.

Daniël Termont (SP.A) – Was niet zo scherp als gewoonlijk, wellicht is hij niet helemaal genezen. Hij stelde zich op als burgemeester en probeerde vanuit die positie over zijn tegenstanders te walsen. Hij schoot enige keren raak richting Bracke en Yüksel, maar vuurde ook losse flodders af en toonde enig dedain. Hij probeerde vooral aan te tonen hoe aantrekkelijk en levendig Gent wel is en uit te leggen dat al die problemen geen simpele oplossingen kennen. Opmerkelijk pleidooi voor de aanpak van de 20ste-eeuwse gordel (woningen van 1945-1965).

Humor: ja, maar ook met uitglijers.

Mathias De Clercq (Open VLD) – De eerste keer in dergelijk debat. Kwam enige keren goed uit de hoek, maar je voelt dat hij wat gewrongen zit. Geen kwaad woord over de SP.A, hij feliciteerde zelfs schepen Coddens, maar die van Groen met hun vingertje en ‘dat mag niet’ maken hem bezorgd. Hij probeert zich op te werpen als het ‘redelijk’ alternatief en staat voor de enige partij die al dertig jaar bestuurt en de stad vooruit hielp.

Humor: eventjes.

Siegfried Bracke (N-VA) – Verbaal sterk, leep – ‘het paarse bestuur heeft veel goede dingen gedaan, maar het bestaat niet meer’ – soms al te ongenuanceerd. Hij stelt zich duidelijk op als alternatief. ‘Ons model is helemaal anders’ en ‘te lang aan de macht geeft slijtage’. Hij polariseerde: de Gentenaar heeft de keuze tussen model A (SP.A-Groen) en model B (N-VA). Maakte er een karikatuur van toen hij Groen verweet dat ze iedereen willen verplichten hun thermometer op 14 graden te zetten. Verwijst wel erg veel naar Antwerpen waar volgens hem wel een goed beleid wordt gevoerd.

Humor: ja, maar er soms over.

Veli Yüksel (CD&V) – Wil niet kiezen tussen links en rechts. Hij benadrukte sterk de samenlevingsproblemen en was als allochtoon opmerkelijk hard voor de nieuwkomers. Gent had wat dat betreft ‘een pamper- en knuffelbeleid’ gevoerd en te weinig op plichten en rechten gewezen. Hij blies wat warm en koud over het paarse beleid, dat er volgens hem zelfs 30 jaar niets van had gebakken als het over wonen en migratie gaat.

Humor: een ietsepietsie.

Elke Decruynaere (Groen) – Ze was zeer nerveus en werd niet echt snedig. Kon het gevoel niet wegwerken dat ze ‘naast Termont zat’. Voerde het debat heel inhoudelijk, met argumenten en voorbeelden, maar ze moest voortdurend karikaturen over Groen proberen te doorprikken. Kreeg van alle partijen – op SP.A na – op haar kop. Zat veel in de verdediging. Zit gewrongen: nog in de oppositie en al in kartel met de grootste bestuurspartij. Sterk pleidooi voor grondgebonden woningen.

Humor: neen.

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) – Probeerde zich scherp te profileren en waarschuwde voor paars-groen. ‘Dan pas krijg je belastingverhogingen en verspilling.’ Had moeite om in het debat binnen te dringen. Haalde uit naar zowat alle partijen, maar kon niet echt een thema claimen. Opmerkelijk: werd zowel door Yüksel, als Bracke als racist bestempeld.

Humor: geforceerd.
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

——————

Lijsttrekkers oog in oog

DEBAT OVER ROMA, WOONBELEID EN STADSVLUCHT

Het eerste lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen is vooral een tweestrijd geworden tussen burgemeester Daniël Termont (sp.a) en de onbekende factor Siegfried Bracke (N-VA). Erg concreet werd nog niet gesproken en de kiesprogramma’s zijn nog niet af. Maar over belangrijke thema’s als woonbeleid, migratie, armoede en de stadsvlucht van jonge gezinnen, werd al duchtig gediscussieerd.

De Gentse universiteit nodigde in het kader van een studiedag over de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen alle Gentse lijsttrekkers uit voor een eerste debat. Termont, Bracke, Mathias De Clercq (Open VLD), Veli Yüksel (CD&V) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) hadden er een plaatsje als voorman. Ook Elke Decruyenaere van Groen schoof mee aan tafel, hoewel ze op de rood-groene kartellijst tweede staat na de burgemeester.

Termont vs Bracke

Siegfried Bracke wordt een belangrijke factor bij de verkiezingen en dat werd ook duidelijk op het debat. “Wij zijn het enige alternatief, er zit sleet op de macht.” Het werd het begin van een steekspel waarin Termont en Bracke oog in oog kwamen te staan. De N-VA’er trok meer dan eens in het offensief tegen de Roma-instroom, waarschuwde voor een niet te ontwijken belastingsverhoging ‘als het zo verder gaat’ en hekelde de rol van Groen binnen het kartel met sp.a. Termont reageerde er snel op en probeerde de toeschouwers te overtuigen met zijn ongebreidelde liefde voor de stad en zijn inspanningen op vlak van de Oost-Europese instroom. Daarmee kreeg hij in zijn gekende stijl meer dan eens de lachers op zijn hand. Hij liet niet ook niet na de liberalen op te vrijen. “Het is een geluk om te werken met Open VLD. Ik wil graag met Mathias’ ploeg verder gaan.” Mathias De Clercq had het over de uitdagingen die Gent aanschouwt en benadrukte verrast te zijn door de keuze van sp.a om het kartel met Groen op te starten. “Wij zijn de enige garantie op continuïteit. Of een rechtse coalitie kan? Wij willen met iedereen praten, behalve met het racistische Vlaams Belang.” Die laatsten hengelden, in de persoon van lijsttrekker Johan Deckmyn, naar een eventuele samenwerking met N-VA, al was het met gedoogsteun uit de oppositie voor een centrum-rechtse meerderheid. Bracke stelde Deckmyn al snel teleur. “Wij gaan nooit samenwerken met het Vlaams Belang.” Deckmyn liet zich niet van de wijs brengen en ging in de aanval op de ‘ongebreidelde instroom van Oost-Europeanen in Gent’ en de woon- en mobiliteitsproblemen.

Clichés

Elke Decruyenaere van Groen kreeg een lastige namiddag voorgeschoteld. Zowel N-VA, CD&V en Vlaams Belang vielen de kartelpartner van sp.a frontaal aan. Decruyenaere moest vechten tegen clichés. “Om het met aan metafoor te zeggen denkt Groen dat het de wereldproblemen zal oplossen door de thermostaat op 14 graden te zetten, dat wil ik beletten”, klonk het bij Bracke. Decruyenaere ging daarop inhoudelijk in het verweer. CD&V-lijsttrekker Veli Yüksel probeerde zijn eigen koers te varen, al viel hij daarbij vaak in herhaling over rechten en plichten. “Het moet gedaan zijn met het knuffel- en pamperbeleid voor de instroom van de Roma.” Verder legde hij ook de nadruk op het woonbeleid van het stadsbestuur en de veel gehekelde stadsvlucht door jonge gezinnen.”
Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi

—————————

Frontale aanval N-VA op Gents kartel: ‘Met de groenen gaat de thermostaat op 14 graden’

‘Met de socialisten in Antwerpen zou ik nog kunnen spreken, maar als ik de Gentse kartelteksten lees, haak ik af.’ SIEGFRIED BRACKE N-VA-lijsttrekker

De verkiezingsstrijd woedt al volop in Gent, en daarbij zijn alle argumenten goed.

Burgemeester Daniël Termont (SP.A) kondigde vorig najaar een rood-groen kartel aan in Gent. Dat sloeg niet alleen wonden in de relatie met Open VLD – met wie de socialisten al bijna een kwart eeuw een paarse coalitie vormen – maar gaf de N-VA-uitdager Siegfried Bracke ook ideale munitie om de populaire Termont aan te vallen op zijn groene flank.

Dat bleek gisteren ten overvloede uit een lijsttrekkersdebat aan de Universiteit Gent. De paarse coalitie heeft de afgelopen decennia Gent inderdaad niet slecht bestuurd, gaf Bracke toe. ‘Termont heeft iets bewezen met deze ploeg, paars heeft de voorbije 24 jaar een aantal jaren goed bestuurd, maar aan deze coalitie komt nu een einde. Het is gedaan met paars nu er dat rood-groene kartel is.’

Waarop Bracke Groen verweet een partij van verstikkende regeltjes te zijn. ‘De groenen denken de wereldproblemen te kunnen oplossen door de thermostaat op veertien graden te zetten, en ik zal proberen te vermijden dat ze de thermostaat bij u allemaal op veertien graden komen zetten.’

Elke Decruynaere (Groen), tweede op de rood-groene kartellijst, protesteerde tegen die karikatuur, maar Bracke volhardde en sloot uit dat hij met rood-groen een coalitie zou kunnen sluiten na de gemeenteraadsverkiezingen. ‘De afstand tussen wat ik lees in de rood-groene teksten en ons programma is te groot. Ik ga daar niet aan meedoen’, zei hij. ‘Met de socialisten in Antwerpen zou ik nog wel kunnen spreken, mijn voorzitter zal het misschien niet graag horen, maar als ik de kartelteksten lees, haak ik af.’

Verbaal spel

Termont verzekerde dat hij na de verkiezingen zou bewijzen wat de zin van het kartel is, maar hij steunt vooral op zijn positie en verwezenlijkingen als burgemeester. ‘We hebben na al die jaren bewezen wat we kunnen doen met deze coalitie’, zei hij. ‘Ik stel me persoonlijk garant voor dit kartel.’

Bracke was niet onder de indruk. ‘Termont gebruikt zijn gezag als burgemeester. Met dit soort personen moet je ongelooflijk oppassen’, waarschuwde hij, om daarna nog eens te beklemtonen dat de N-VA het enige alternatief is voor de Gentenaars.

De andere lijsttrekkers waren het daar uiteraard niet mee eens. ‘Door de koerswijziging van de SP.A zijn de liberalen meer dan ooit nodig om een evenwichtig bestuur te garanderen’, zei Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq.

Dat was geen toezegging om na de verkiezingen opnieuw met de socialisten in zee te gaan, het voorkeurscenario van burgemeester Termont. ‘Het zal afhangen van het realistisch karakter van de groenen’, zei De Clercq. Net als CD&V-lijsttrekker Veli Yüksel wou hij geen enkele partij uitsluiten, behalve dan Vlaams Belang.

De andere Gentse partijen dreigen weggedrukt te worden door het verbale spel tussen rood-groen en de N-VA. Yüksel protesteerde nog dat de Gentenaars geen boodschap hebben aan het opbod tussen links en rechts, maar pas op het einde kwam er nog iets in huis van een inhoudelijk debat over wonen, de toekomst van de stad en de inwijking van Roma-zigeuners.

Maar ook daar stuurde Bracke het debat in de richting van het standpunt van de groenen over immigratie. Termont moest de putjes op de i zetten met de boodschap dat ook voor het Gentse kartel de immigratie een verhaal van rechten en plichten zou zijn, net als voor de meeste andere partijen. Hij ontkende dat hij een knuffelbeleid gevoerd zou hebben dat Roma aanzoog. Maar tegelijk wees hij een hardvochtig beleid af.

De Gentse verkiezingsstrijd gaat al hard, ook al is er nog meer dan een half jaar te gaan. En burgemeester Termont kan zijn wil voorlopig niet opleggen. ‘Ik vind Siegfried Bracke en Veli Yüksel ongelooflijk toffe mannen’, zuchtte hij tijdens het debat, ‘maar dan als journalist.’
De Standaard, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg, Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...