Leefstraten in Gent

Leefstraten in Gent: de stad privatiseert de straten 

26 mei 2016 

 In Gent is het al een tijdje zo dat er diverse straten ingericht worden als “leefstraat”.

Onlangs werden verschillende straten in Gent opnieuw ‘leefstraat’. Nieuw is het inrichten van zogenaamde “leefwijken”. Op deze plekken plaatst men graszoden of grasmatten, zitbanken en ook auto’s worden er geweerd.

Gents Vlaams Belang fractieleider Johan Deckmyn interpelleerde tijdens de gemeenteraad van mei hieromtrent het stadsbestuur. Hij beklemtoonde vooral dat er vaak geen voldoende draagvlak is om zo’n leefstraat in te richten. Met een boutade wees Deckmyn er op dat het stadsbestuur met deze initiatieven de Gentse straten eigenlijk privatiseert. Het principe van leefstraten lijkt leuk, maar is dat niet voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende straten, waar de helft van de bewoners hun slag thuishaalt en de andere helft geconfronteerd worden met een situatie die ze helemaal niet wensen. Deckmyn las trouwens voor uit een column van de bekende Gentenaar Zaki in de krant. Zaki had het hierbij over “door de stad Gent georganiseerd egoïsme“, een standpunt dat door Deckmyn werd onderschreven.

De Vlaams Belanger verweet het stadsbestuur trouwens dat ze tegenstanders van leefstraten afschildert als achterlijke conservatieven die moeten overtuigd worden om voor te zijn. Dit terwijl voorstanders van zo’n leefstraten dan weer volgens het stadsbestuur mensen zijn met een open geest die hun straat gezellig willen maken. Dit is uiteraard een vooringenomen waardeoordeel, stelde Deckmyn, die er op wees dat er niets fout is met mensen die van hun straat géén leefstraat willen maken.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...