Kostprijs offerfeest

Persbericht

 

Het
voorlopige kostenplaatje n.a.v. het voorbije Offerfeest is opgelopen tot 98.768
euro
. Er werden in totaal 1.381 schapen “officieel” geslacht, waarvan 1.071
schapen in Flanders Expo. De netto-kost voor de stad Gent bedraagt volgens
schepen Resul Tapmaz 77.198 euro. Een kleine rekenoefening leert ons dus dat
elk geslacht schaap de stad 72 euro heeft gekost. Dit kan tellen, zeker op een
moment dat de stad Gent een put van 105 miljoen euro moet dempen…Het Vlaams
Belang vindt het ook onverklaarbaar dat het verdovingstoestel “om praktische
redenen” enkel in Desselgem werd ter beschikking gesteld. Op deze slachtvloer
werden immers slechts 60 (zestig!) schapen geslacht. Het verdovingstoestel was
bijgevolg slechts voor 4,3 procent van de te slachten schapen beschikbaar! Het
is bijgevolg logisch dat er geen gebruik werd gemaakt van een verdovingstoestel.
Het Vlaams Belang dringt er op aan dat in het vervolg op elke slachtvloer een
verdovingstoestel ter beschikking moet zijn.

 


Johan Deckmyn
Vlaams
Volksvertegenwoordiger

Fractieleider
Vlaams Belang Gent

www.johandeckmyn.be

https://www.facebook.com/johan.deckmyn

0476/26.97.38

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...