Klacht bij Unia

Unia verwerpt klacht Vlaams Belang. Vlaams Belang dient ze opnieuw in
Incident m.b.t. weigering hand is ook discriminatie op basis van geloof
Naar aanleiding van het incident waarbij een islamitische bruidegom weigerde de hand te schudden van schepen Sofie Bracke, diende ik bij Unia een klacht in. Groot was mijn verbazing toen ik enkele dagen terug het antwoord van Unia ontving.

Unia stelde in haar antwoord: Na het lezen van uw melding lijkt het ons dat er in uw situatie geen link kan worden gelegd met één van de beschermde criteria. Unia is daarom niet bevoegd om uw vraag verder te behandelen. Voor genderdiscriminatie kunt u contact opnemen met de Vlaamse ombudsdienst http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/klacht/uw_klacht.html?gclid=CNvStZrTudACFUVmGwodS2UOOw of het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen http://igvm-iefh.belgium.be/nl”

Het is toch vreemd te moeten vaststellen dat men op technische gronden een discriminatieklacht verwerpt, door te verwijzen naar het feit dat Unia niet bevoegd is voor genderdiscriminatie. Unia is echter wél bevoegd voor discriminatie op basis van “Geloof of levensbeschouwing”. Aangezien dit incident duidelijk ook een discriminatie inhoudt op basis van geloof en/of levensbeschouwing, zal ik mijn klacht herformuleren en opnieuw bij Unia indienen.

Het spreekt vanzelf dat ik daarbovenop ook klacht zal indienen bij de instanties waarnaar Unia verwijst. Het antwoord van Unia vindt u in bijlage.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be
0476/26.97.38
volg me ook op twitter en facebook

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...