Kersvers gemeenteraadslid Eric Crommelynck dient taalklacht in tegen Gents stadsbestuur

Het nieuwe Vlaams Belang gemeenteraadslid Eric Crommelynck, die in de wijk Brugse Poort woont, ontving van het stadsbestuur een uitnodiging voor een picknick die op 12 juli in het Acaciapark in het raam van het project “Zuurstof voor de Brugse Poort” werd georganiseerd.

De folder was opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Turks. Daar dit helemaal niet in overeenstemming is met wat de taalwetten voorschrijven, heeft Eric Crommelynck, die zeer lang voorzitter geweest is van het Taal Aktie Komitee, bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht klacht ingediend tegen het Gentse stadsbestuur.

In een schriftelijke vraag, die hij omtrent één en ander aan het schepencollege stelde, verbaast Eric Crommelynck zich bovendien over het meer dan schabouwelijk Frans en Engels van de folder. Over de kwaliteit van het gebruikte Turks heeft het Vlaams Belang ook twijfels. De partij voelt zich echter niet bevoegd om hierover uitspraak te doen.

Francis Van den Eynde
Voorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...