Johan Deckmyn wordt fractieleider Vlaams Belang in Gent

Gisteren werd Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn door het Vlaams Belang voorgedragen als fractieleider voor de Gentse gemeenteraadsfractie. Deckmyn zetelt reeds sinds 1995 in de Gentse gemeenteraad en is daarmee één van de “anciens” in deze raad.  In oktober 2010 werd hem daarom nog aangeboden om “Ridder in de Leopoldsorde” te worden voor zijn “verdienste” om 15 jaar in de Gentse gemeenteraad te zitten. Deckmyn weigerde dit toen. Als Vlaams-nationalist wenste hij van het koningshuis geen lintje opgespeld te krijgen.

In 1994 was Deckmyn gedurende korte tijd ook even Oost-Vlaams provincieraadslid en in 1995 was hij voor één legislatuur fractieleider in de Gentse OCMW-raad.

De nieuwe Gentse meerderheid van sp.a, Groen en Open Vld heeft onlangs haar bestuursakkoord voorgesteld. De 800 actiepunten blinken volgens Deckmyn uit in voorwaardelijkheid en zijn uitgesproken links te noemen. Bovendien zijn ze (te) ambitieus en vaak zelfs niet echt realistisch.

Het Vlaams Belang is benieuwd naar de meer concrete invulling per beleidsdomein en neemt zich alvast voor om de komende zes jaar stevig oppositie te voeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...