Johan Deckmyn geridderd?

Op 23 oktober 1995 legde Johan Deckmyn voor het eerst zijn eed af als Gents gemeenteraadslid. Binnenkort zetelt Deckmyn bijgevolg al 15 jaar in de Gentse gemeenteraad.

Die 15 jaar dienst zorgde er voor dat onlangs een officiële brief (zie bijlage) werd verstuurd naar Johan Deckmyn met de mededeling: “Op 23 oktober 2010 heeft u vijftien jaar anciënniteit als raadslid en voldoet u dus aan de voorwaarden om een ereteken in de nationale orden te bekomen”.

Kort gesteld: Johan Deckmyn wordt gevraagd of hij wil voorgedragen worden om Ridder te worden in de Leopoldsorde. Ridder worden, het is eens wat anders niet?

Als Vlaams-Nationalist staat het echter buiten kijf dat Deckmyn zich niet wil inschrijven in dit Belgisch feestje van decoraties. Hij zal bijgevolg eerstdaags een brief sturen naar de verantwoordelijken om feestelijk te bedanken voor deze Belgische titel.

In de media verscheen hieromtrent het volgende:


Ridder Johan geeft verstek


Zeer tot zijn eigen ongenoegen heeft gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) het voorstel gekregen om geridderd te worden. Ridder in de Leopoldsorde, dat is wat hem wordt aangeboden voor zijn verdienste om 15 jaar in de Gentse gemeenteraad te zitten. Maar zoals het een zichzelf respecterend Vlaams Belang’er betaamt, heeft Deckmyn beslist om het ereteken te weigeren. Ridder, tot daar aan toe – maar dan bij voorkeur Vlaamse ridder, klonk het in het kamp-Deckmyn. Maar ridder in een koningsorde? Dat ging hem te ver. En dus was Deckmyn van plan om op hoge poten een brief te sturen met een weigering. Al begint hij toch te twijfelen. ‘Wat als ik gewoon niks doe en me niet verwaardig te reageren…’
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden, 21 oktober 2010

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...