Jan Palfijnziekenhuis moet Turkse affiches weren

Nadat de Gouverneur eerder dit jaar schepen Decaluwé op de vingers tikte inzake een Turkstalige museumbrochure, is het OCMW van Gent nu aan de beurt.
Het Vlaams Belang diende einde mei een klacht in tegen een tweetalige
(Nederlands/Turks) affiche m.b.t. thuiszorg in het Jan Palfijnziekenhuis.
De gouverneur van Oost-Vlaanderen geeft het Vlaams Belang in deze zaak gelijk.
Hij zal het OCMW-bestuur een schrijven sturen waarin hij aandringt om de
taalwetgeving te respecteren.

Kristina Colen
Voorzitter Vlaams Belanggemeenteraadsfractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...