Jaarverslag Ombudsvrouw.

Jaarverslag Ombudsvrouw
                 

De ombudsvrouw noemt haar jaarverslag
een bron van informatie en inspiratie. Als informatie naar ons toe
een zeker te waarderen document, helder en leesbaar, als inspiratie
een plicht om bepaalde klemtonen te leggen in het beleid.
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon
voelt de ombudsvrouw beter als geen ander het wel en meer nog het wee
aan van onze stad. Het is haar grote verdienste altijd een zeer
rechtvaardig oordeel te vellen- oordeel waar het
stadsbestuur-college, gemeenteraad  rekening moet mee houden.
Zij stelt vast dat de meeste
omgevingsklachten nog steeds gaan over de toestand van de voetpaden,
het veel te grote aantal werven terzelfdertijd, en ook het zwerfvuil.
Pijnpunten die in deze gemeenteraad vaak en door alle partijen werden
aangeklaagd…en die omwille daarvan een prioriteit moeten krijgen in
het beleid!

Ze spreekt ook over de armoede in onze
stad, met achterstallige rekeningen als gevolg. Ze doet een dringende
oproep op een “menselijke” behandeling van deze zaken. Ze laat
een voorzichtige kritiek horen: te lang zijn de diensten te laks
geweest, nu helt de balans over naar de andere kant! Aan de schepenen
en hun diensten om daar zeker rekening mee te houden!
Ook al veel aangeklaagd in deze raad is de
druk op de woningmarkt, en de maandenlange en soms jarenlange
leegstand van verhuurbare sociale woningen.
De ombudsvrouw wijst in
dat verband op het probleem van “oudere burgers die hier jarenlang
gewerkt hebben maar door bepaalde oorzaken hun woning hebben moeten
verlaten”. De vraag van die mensen om zoveel als mogelijk een
woning te krijgen die aansluit bij het netwerk dat ze hebben
opgebouwd wordt vaak door de diensten als onfatsoenlijk ervaren….In
de vertrouwde omgeving kunnen blijven is zowel voor de burger als
voor de maatschappij belangrijk zegt de ombudsvrouw….

Krakers
bestempelt de ombudsvrouw als hardleerse overlastveroorzakers, die
ofwel onvoldoende geïntegreerd zijn, ofwel pertinent asociaal
zijn…We hebben het in deze raad al anders gehoord! Schakel ze in om
hun eigen afval op te ruimen zegt de ombudsvrouw. Burgers stellen
zich zeker in verband met het optreden tegenover krakers, maar ook in
verband met de behandeling van klachten als diefstal en woninginbraak
vragen over de werking van de politiediensten. Ik citeer de conclusie
van de ombudsvrouw: ”De klachten doen vermoeden dat burgers in Gent
meer en meer geconfronteerd worden met dergelijke misdrijven, en hier
zeker een objectief onveiligheidsgevoel aan overhouden, wat de
levenskwaliteit zeker niet bevordert”. Wij hebben dit al vaak
aangeklaagd, het werd ons nooit in dank afgenomen… Dit signaal van
de ombudsvrouw dient zeer ernstig genomen te worden en in alle
objectiviteit moet nagedacht worden hoe het beleid hier kan op
inspelen. Anders is dit waardevolle werk van de ombudsvrouw en haar
diensten waardeloos geweest. 
Wis Versyp
gemeenteraadslid
 

Jaarverslag Ombudsvrouw
                 

De ombudsvrouw noemt haar jaarverslag
een bron van informatie en inspiratie. Als informatie naar ons toe
een zeker te waarderen document, helder en leesbaar, als inspiratie
een plicht om bepaalde klemtonen te leggen in het beleid.
Als onafhankelijk vertrouwenspersoon
voelt de ombudsvrouw beter als geen ander het wel en meer nog het wee
aan van onze stad. Het is haar grote verdienste altijd een zeer
rechtvaardig oordeel te vellen- oordeel waar het
stadsbestuur-college, gemeenteraad  rekening moet mee houden.
Zij stelt vast dat de meeste
omgevingsklachten nog steeds gaan over de toestand van de voetpaden,
het veel te grote aantal werven terzelfdertijd, en ook het zwerfvuil.
Pijnpunten die in deze gemeenteraad vaak en door alle partijen werden
aangeklaagd…en die omwille daarvan een prioriteit moeten krijgen in
het beleid!

Ze spreekt ook over de armoede in onze
stad, met achterstallige rekeningen als gevolg. Ze doet een dringende
oproep op een “menselijke” behandeling van deze zaken. Ze laat
een voorzichtige kritiek horen: te lang zijn de diensten te laks
geweest, nu helt de balans over naar de andere kant! Aan de schepenen
en hun diensten om daar zeker rekening mee te houden!
Ook al veel aangeklaagd in deze raad is de
druk op de woningmarkt, en de maandenlange en soms jarenlange
leegstand van verhuurbare sociale woningen.
De ombudsvrouw wijst in
dat verband op het probleem van “oudere burgers die hier jarenlang
gewerkt hebben maar door bepaalde oorzaken hun woning hebben moeten
verlaten”. De vraag van die mensen om zoveel als mogelijk een
woning te krijgen die aansluit bij het netwerk dat ze hebben
opgebouwd wordt vaak door de diensten als onfatsoenlijk ervaren….In
de vertrouwde omgeving kunnen blijven is zowel voor de burger als
voor de maatschappij belangrijk zegt de ombudsvrouw….

Krakers
bestempelt de ombudsvrouw als hardleerse overlastveroorzakers, die
ofwel onvoldoende geïntegreerd zijn, ofwel pertinent asociaal
zijn…We hebben het in deze raad al anders gehoord! Schakel ze in om
hun eigen afval op te ruimen zegt de ombudsvrouw. Burgers stellen
zich zeker in verband met het optreden tegenover krakers, maar ook in
verband met de behandeling van klachten als diefstal en woninginbraak
vragen over de werking van de politiediensten. Ik citeer de conclusie
van de ombudsvrouw: ”De klachten doen vermoeden dat burgers in Gent
meer en meer geconfronteerd worden met dergelijke misdrijven, en hier
zeker een objectief onveiligheidsgevoel aan overhouden, wat de
levenskwaliteit zeker niet bevordert”. Wij hebben dit al vaak
aangeklaagd, het werd ons nooit in dank afgenomen… Dit signaal van
de ombudsvrouw dient zeer ernstig genomen te worden en in alle
objectiviteit moet nagedacht worden hoe het beleid hier kan op
inspelen. Anders is dit waardevolle werk van de ombudsvrouw en haar
diensten waardeloos geweest. 
Wis Versyp
gemeenteraadslid
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...