Jaarverslag OCMW-fractie 2007

De Gentse OCMW-fractie bestaat uit 2 raadsleden. Gesterkt door mijn professionele ervaring en in samenwerking met oudgediende An Inghelram, hebben we onze start niet gemist.

2007 is net als het voorbije werkjaar een drukke OCMW-tijd geweest voor de raadsleden. Onze vraagstellingen (zestig in aantal) t.a.v. de Voorzitter, Secretaris en Ontvanger behandelden, zowel sociale dossiers als interventies in de Raad.

Het financiële plaatje van het OCMW-Gent, alsmede van AZ Jan Palfijn wordt nauwlettend in de gaten gehouden en grondig ontleed. Wij dragen het wel en wee van de minder fortuinlijke medemensen hoog in het vaandel en hart, daar doet de fractie het voor!

Onze fractie is nog steeds de enige die alle vieringen en jubilea van rusthuisbewoners bijwoont. De welgemeende appreciatie die we hierbij van bewoners en personeel mogen ontvangen, is de riem onder het hart die ons per kerende te beurt valt. Het zijn gelegenheden die door beide partijen als verrijkend worden ervaren.

In het voorbije jaar werden door onze fractie niet minder dan tachtig raadsvergaderingen, comités, werkbezoeken, vieringen e.d. bijgewoond!

Naast het budget dat voorlopig geen vernieuwing brengt in het OCMW-huishouden, stellen we, ook met spijt vast dat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod. Helaas doen de meerderheidpartijen sp.a en Open-VLD hier in het OCMW niet veel aan. Enkel plannen voor de verre toekomst zijn terug te vinden in het ouderenbeleidsplan.

De sociale woningmarkt moet één van de prioriteiten zijn voor het jaar 2008. Wij komen daar nog op terug!

Christian Bauwens
Fractievoorzitter OCMW-raad

De Gentse OCMW-fractie bestaat uit 2 raadsleden. Gesterkt door mijn professionele ervaring en in samenwerking met oudgediende An Inghelram, hebben we onze start niet gemist.

2007 is net als het voorbije werkjaar een drukke OCMW-tijd geweest voor de raadsleden. Onze vraagstellingen (zestig in aantal) t.a.v. de Voorzitter, Secretaris en Ontvanger behandelden, zowel sociale dossiers als interventies in de Raad.

Het financiële plaatje van het OCMW-Gent, alsmede van AZ Jan Palfijn wordt nauwlettend in de gaten gehouden en grondig ontleed. Wij dragen het wel en wee van de minder fortuinlijke medemensen hoog in het vaandel en hart, daar doet de fractie het voor!

Onze fractie is nog steeds de enige die alle vieringen en jubilea van rusthuisbewoners bijwoont. De welgemeende appreciatie die we hierbij van bewoners en personeel mogen ontvangen, is de riem onder het hart die ons per kerende te beurt valt. Het zijn gelegenheden die door beide partijen als verrijkend worden ervaren.

In het voorbije jaar werden door onze fractie niet minder dan tachtig raadsvergaderingen, comités, werkbezoeken, vieringen e.d. bijgewoond!

Naast het budget dat voorlopig geen vernieuwing brengt in het OCMW-huishouden, stellen we, ook met spijt vast dat de vraag op de woningmarkt groter is dan het aanbod. Helaas doen de meerderheidpartijen sp.a en Open-VLD hier in het OCMW niet veel aan. Enkel plannen voor de verre toekomst zijn terug te vinden in het ouderenbeleidsplan.

De sociale woningmarkt moet één van de prioriteiten zijn voor het jaar 2008. Wij komen daar nog op terug!

Christian Bauwens
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...