Jaarverslag 2011 OCMW Gent

Zoals ieder jaar maakte het OCMW van Gent ook nu zijn jaarverslag op, met heel wat cijfergegevens  over 2011.

Het werd andermaal een dik boek van 364 bladzijden. Bijna één op de tien Gentse huishoudens deed beroep op één van de welzijnsbureaus van het OCMW voor ondersteuning. Dit ontstellende gegeven toont weerom aan dat Gent maar niet uit de armoede geraakt, integendeel.

De grootste groep OCMW-cliënten die genieten van een financiële tussenkomst (1 op 4) bevindt zich tussen de 18- tot 24-jarigen. Slechts 41,2% van de nieuwe cliënten zijn Belg, de rest (bijna 60%!) heeft een vreemde nationaliteit.
Ondanks de zware inspanningen van OCMW Gent blijft het daklozenprobleem zich uitbreiden.

Dankzij de vele vrijwilligers in de lokale dienstencentra kan het OCMW een optimale vrijetijdsbesteding aan de senioren aanbieden. Ook in de ouderenzorg, de vroegere rusthuizen, zijn naast het personeel ook heel wat vrijwilligers actief om de bewoners van dienst te zijn. Nochtans blijven de OCMW-diensten niet gespaard van de administratieve vernieuwingen die veel tijd opeisen. Het is dringend noodzakelijk een administratief vereenvoudigingsplan toe te passen zodanig dat de snelheid van afhandeling van de dossiers van cliënten, vlugger zou kunnen gebeuren.
De Gentse belastingbetaler draagt zijn steentje bij aan de werking van OCMW Gent via de gemeentebelasting: 52 miljoen euro (meer dan 2 miljard oude franken!!)  werd in 2011 aan het OCMW overgemaakt door stad Gent, om de werking rond te krijgen. Het totale budget in 2011 bedroeg +/-170 miljoen euro.

Begrijpt u nu waarom we niet echt gecharmeerd zijn als stad Gent zijn prioriteiten o.a. legt bij het nodeloos heraanleggen van pleinen (Korenmarkt, stadshal) en investeert in ‘elitaire kunst’ zoals Track (3,6 miljoen euro).

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang
OCMW Gent

Zoals ieder jaar maakte het OCMW van Gent ook nu zijn jaarverslag op, met heel wat cijfergegevens  over 2011.

Het werd andermaal een dik boek van 364 bladzijden. Bijna één op de tien Gentse huishoudens deed beroep op één van de welzijnsbureaus van het OCMW voor ondersteuning. Dit ontstellende gegeven toont weerom aan dat Gent maar niet uit de armoede geraakt, integendeel.

De grootste groep OCMW-cliënten die genieten van een financiële tussenkomst (1 op 4) bevindt zich tussen de 18- tot 24-jarigen. Slechts 41,2% van de nieuwe cliënten zijn Belg, de rest (bijna 60%!) heeft een vreemde nationaliteit.
Ondanks de zware inspanningen van OCMW Gent blijft het daklozenprobleem zich uitbreiden.

Dankzij de vele vrijwilligers in de lokale dienstencentra kan het OCMW een optimale vrijetijdsbesteding aan de senioren aanbieden. Ook in de ouderenzorg, de vroegere rusthuizen, zijn naast het personeel ook heel wat vrijwilligers actief om de bewoners van dienst te zijn. Nochtans blijven de OCMW-diensten niet gespaard van de administratieve vernieuwingen die veel tijd opeisen. Het is dringend noodzakelijk een administratief vereenvoudigingsplan toe te passen zodanig dat de snelheid van afhandeling van de dossiers van cliënten, vlugger zou kunnen gebeuren.
De Gentse belastingbetaler draagt zijn steentje bij aan de werking van OCMW Gent via de gemeentebelasting: 52 miljoen euro (meer dan 2 miljard oude franken!!)  werd in 2011 aan het OCMW overgemaakt door stad Gent, om de werking rond te krijgen. Het totale budget in 2011 bedroeg +/-170 miljoen euro.

Begrijpt u nu waarom we niet echt gecharmeerd zijn als stad Gent zijn prioriteiten o.a. legt bij het nodeloos heraanleggen van pleinen (Korenmarkt, stadshal) en investeert in ‘elitaire kunst’ zoals Track (3,6 miljoen euro).

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang
OCMW Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...