Initiatieven Vlaams Belang voor provincieraad van 28 april 2010

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 28 april ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 3 mondelinge vragen,  5 interpellaties,  10 voorstellen en 8 moties. Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten. De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2208Mondelinge vragen (3)


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. het door de provincie ondersteunde sociale bedrijvencentrum ‘De Punt’


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ZK/20581z280410veysvraagfraudedepunt.pdf


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het treinongeval in Deinze (zie bijlage)


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het geweld tegen hulpverleners (zie tweede bijlage)Voorstellen (10)


– Voorstel Marc Joris (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Het afbouwen van alle projecten inzake aquacultuur in Viëtnam


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TJ/20452z170310jorisaquacultuur.pdf


– Voorstel Marc Joris (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Voorstel tot opheldering over het lot van Gao Zhiseng


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WQ/20453z170310jorisophelderinggaozhiseng.pdf


– Samenstelling van de commissies (openbare zitting): Voorstel van Tanguy Veys tot wijziging van de afvaardiging van Vlaams Belang in de 1ste, 2de en 6de commissie 


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PH/20570z280410veysvoorstelcommissiesvandyck.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Aanpassing van het reglement van 28 maart 2007 inzake klachtenbehandeling


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IE/20460z280410veysvoorstelreglementklachtenbehandeling.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): De bekendmaking van het systeem van klachtenbehandeling en de jaarlijkse rapportering


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LT/20462z280410veysvoorstelverslagklachtenbehandeling.pdf


– Voorstel Marc Joris (openbare zitting): Voorstel m.b.t. het dalend aantal starters in Oost-Vlaanderen: onderzoek en aanpak


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GE/20567z280410jorisvoorstelstarters.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): De deontologische code van de deputatie in het kader van de behandeling van klachten tegen de deputatie of één van haar leden


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RU/20463z280410veysvoorsteldeocodedep.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Vraag om gehoord te worden van de nv Serck en opdracht aan de deputatie om uitvoering te geven aan de doorverwijzing als klacht door de provincieraad


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/HD/20466z280410veysvoorstelgehoordteworden.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Mandatering van de provinciale vertegenwoordiger in TMVW om tegen de geplande prijsverhoging te pleiten en te stemmen


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/JK/20573z280410veysvoorsteltmvw.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Opdracht aan de deputatie om inzake deelRUP “Bedrijventerrein Balgerhoeke” een apart deelRUP te maken i.f.v. de verbrandingsoven van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland in Eeklo


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QJ/20575z280410veysvoorstelbalgerhoeke.pdfInterpellaties (5)


– Interpellatie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Het systeem van klachtenbehandeling en het voorgelegde jaarverslag 2009


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SO/20451z170310veysrapportklachtenco%C3%B6rdinator.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): De procedure inzake klachtenbehandeling en de bekendmaking ervan, in het licht van de digitale kloof


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GO/20461z280410veysinterpellatieprocedureinzakeklachtenbehandeling.pdf


Interpellatie Marc Joris (openbare zitting): Deelname aan de “Oost-Vlaamse week” op de wereldtentoonstelling in Shangai van 23 t.e.m. 28 augustus 2010


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SJ/20569z280410jorisinterpellatieshangia.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): De klacht wegens laster en eerroof van de provinciegriffier tegen Gino Breyne


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WO/20464z280410veysinterpellatieklachtalbertdesmet.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): Een vraag om gehoord te worden


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ML/20465z280410veysinterpellatievraagomgehoordteworden.pdfMoties


– Motie Steve Herman (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verbieden van onverdoofd ritueel slachten


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SZ/20455z170310hermanritueelslachten.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het afschaffen van het GOK (GelijkeOnderwijsKansen)-decreet


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WY/20456z170310veysgokdecreet.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verlagen van de btw op infrastructuurwerken bij schoolgebouwen


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YP/20457z170310veysbtwschoolgebouwen.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. het plaatstekort in Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen en de versnelde afwerking van de wachtlijsten bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MO/20458z170310veysplaatstekortenwachtlijsten.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. de brandweerhervorming


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/VX/20459z170310veysbrandweerhervorming.pdf


 – Motie Tanguy Veys (openbare zitting): Motie i.v.m. een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor personeel van de Vlaamse overheid, in de ondergeschikte besturen en in het onderwijs


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TJ/20578z280410veysmotiehoofddoek.pdf


– Motie Tanguy Veys (openbare zitting): Motie van Tanguy Veys i.v.m. het VVP-congres


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QR/20576z280410veysmotiecongresvvp.pdf


– Motie Tanguy Veys bij hoogdringendheid: Motie van Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het provinciehuis aan het Vlaams Gewest

Met vriendelijke groet,
Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 28 april ’10 heeft het Vlaams Belang volgende initiatieven genomen: 3 mondelinge vragen,  5 interpellaties,  10 voorstellen en 8 moties. Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten. De volledige agenda vindt u op http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2208Mondelinge vragen (3)


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys i.v.m. het door de provincie ondersteunde sociale bedrijvencentrum ‘De Punt’


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ZK/20581z280410veysvraagfraudedepunt.pdf


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het treinongeval in Deinze (zie bijlage)


– Mondelinge vraag van Tanguy Veys bij hoogdringendheid in verband met het geweld tegen hulpverleners (zie tweede bijlage)Voorstellen (10)


– Voorstel Marc Joris (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Het afbouwen van alle projecten inzake aquacultuur in Viëtnam


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TJ/20452z170310jorisaquacultuur.pdf


– Voorstel Marc Joris (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Voorstel tot opheldering over het lot van Gao Zhiseng


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WQ/20453z170310jorisophelderinggaozhiseng.pdf


– Samenstelling van de commissies (openbare zitting): Voorstel van Tanguy Veys tot wijziging van de afvaardiging van Vlaams Belang in de 1ste, 2de en 6de commissie 


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/PH/20570z280410veysvoorstelcommissiesvandyck.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Aanpassing van het reglement van 28 maart 2007 inzake klachtenbehandeling


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IE/20460z280410veysvoorstelreglementklachtenbehandeling.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): De bekendmaking van het systeem van klachtenbehandeling en de jaarlijkse rapportering


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/LT/20462z280410veysvoorstelverslagklachtenbehandeling.pdf


– Voorstel Marc Joris (openbare zitting): Voorstel m.b.t. het dalend aantal starters in Oost-Vlaanderen: onderzoek en aanpak


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GE/20567z280410jorisvoorstelstarters.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): De deontologische code van de deputatie in het kader van de behandeling van klachten tegen de deputatie of één van haar leden


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RU/20463z280410veysvoorsteldeocodedep.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Vraag om gehoord te worden van de nv Serck en opdracht aan de deputatie om uitvoering te geven aan de doorverwijzing als klacht door de provincieraad


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/HD/20466z280410veysvoorstelgehoordteworden.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Mandatering van de provinciale vertegenwoordiger in TMVW om tegen de geplande prijsverhoging te pleiten en te stemmen


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/JK/20573z280410veysvoorsteltmvw.pdf


– Voorstel Tanguy Veys (openbare zitting): Opdracht aan de deputatie om inzake deelRUP “Bedrijventerrein Balgerhoeke” een apart deelRUP te maken i.f.v. de verbrandingsoven van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland in Eeklo


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QJ/20575z280410veysvoorstelbalgerhoeke.pdfInterpellaties (5)


– Interpellatie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Het systeem van klachtenbehandeling en het voorgelegde jaarverslag 2009


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SO/20451z170310veysrapportklachtenco%C3%B6rdinator.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): De procedure inzake klachtenbehandeling en de bekendmaking ervan, in het licht van de digitale kloof


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/GO/20461z280410veysinterpellatieprocedureinzakeklachtenbehandeling.pdf


Interpellatie Marc Joris (openbare zitting): Deelname aan de “Oost-Vlaamse week” op de wereldtentoonstelling in Shangai van 23 t.e.m. 28 augustus 2010


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SJ/20569z280410jorisinterpellatieshangia.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): De klacht wegens laster en eerroof van de provinciegriffier tegen Gino Breyne


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WO/20464z280410veysinterpellatieklachtalbertdesmet.pdf


– Interpellatie Tanguy Veys (openbare zitting): Een vraag om gehoord te worden


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/ML/20465z280410veysinterpellatievraagomgehoordteworden.pdfMoties


– Motie Steve Herman (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verbieden van onverdoofd ritueel slachten


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/SZ/20455z170310hermanritueelslachten.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het afschaffen van het GOK (GelijkeOnderwijsKansen)-decreet


 http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WY/20456z170310veysgokdecreet.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie tot het verlagen van de btw op infrastructuurwerken bij schoolgebouwen


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/YP/20457z170310veysbtwschoolgebouwen.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. het plaatstekort in Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen en de versnelde afwerking van de wachtlijsten bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/MO/20458z170310veysplaatstekortenwachtlijsten.pdf


– Motie Tanguy Veys (Uitgesteld punt zitting 17 maart 2010) (openbare zitting): Motie i.v.m. de brandweerhervorming


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/VX/20459z170310veysbrandweerhervorming.pdf


 – Motie Tanguy Veys (openbare zitting): Motie i.v.m. een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor personeel van de Vlaamse overheid, in de ondergeschikte besturen en in het onderwijs


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/TJ/20578z280410veysmotiehoofddoek.pdf


– Motie Tanguy Veys (openbare zitting): Motie van Tanguy Veys i.v.m. het VVP-congres


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/QR/20576z280410veysmotiecongresvvp.pdf


– Motie Tanguy Veys bij hoogdringendheid: Motie van Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het provinciehuis aan het Vlaams Gewest

Met vriendelijke groet,
Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...