Initiatieven Vlaams Belang provincieraad 19 mei ’10

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 19 mei ’10 heeft het Vlaams Belang volgende nieuwe initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen, 3 interpellaties, 1 voorstel en 1 motie.

Er werden ook 3 mondelinge vragen onontvankelijk verklaard (zie bijlagen).
Er staan nog ook nog 4 interpellaties, 7 voorstellen en 2 moties van het Vlaams Belang op de agenda, die op de vorige zitting van 28/4 niet aan bod konden komen omdat na 4 uur vergaderen de meerderheid al niet meer in aantal was…

De volledige agenda vindt u op
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2216
Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten:

Mondelinge vragen (4)
Vraag van Eddy Schollaert i.v.m. het Varend Erfgoedcentrum Baasrode

http://www.oost-vlaanderen.be/documents/VM/20735z190510schollaertvraagerfgoedcentrum.pdf


Vraag van Eddy Schollaert i.v.m. bescherming eigen erfgoed


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RE/20736z190510schollaertvraagerfoedalgemeen.pdf


Vraag van Tanguy Veys i.v.m. de leegstand van het Huis Philemon Coupé
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NQ/20738z190510veysvraaghuisphilemoncoupé.pdf


Vraag van Tanguy Veys i.v.m. de decretaal voorziene adviesraden en overlegstructuren


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IP/20739z190510veysvraagoprichtingadviesraden.pdfVoorstellen (1)
Voorstel Tanguy Veys tot het optimaliseren en actualiseren van de provinciale webstek naar het systeem van klachtbehandeling toe


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XP/20611z190510veysvoorstelpaginaklachtenbehandeling.pdfInterpellaties (2)
Interpellatie Annemie Peeters-Muyshondt over Scheepswerf Baasrode


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KS/20731z190510muyshondtinterpellatiescheepswerf.pdf


Interpellatie Annemie Peeters-Muyshondt over Trage wegensubsidies


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XO/20732z190510muyshondtinterpellatietragewegen.pdfMoties (1)
Motie Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het Oost-Vlaamse provinciehuis aan Vlaanderen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WM/20612z190510veysmotieoverdrachtprovinciehuisbis.pdf


 

Naar aanleiding van de provincieraad van woensdag 19 mei ’10 heeft het Vlaams Belang volgende nieuwe initiatieven genomen: 4 mondelinge vragen, 3 interpellaties, 1 voorstel en 1 motie.

Er werden ook 3 mondelinge vragen onontvankelijk verklaard (zie bijlagen).
Er staan nog ook nog 4 interpellaties, 7 voorstellen en 2 moties van het Vlaams Belang op de agenda, die op de vorige zitting van 28/4 niet aan bod konden komen omdat na 4 uur vergaderen de meerderheid al niet meer in aantal was…

De volledige agenda vindt u op
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/agenda/index.cfm?agendaid=2216
Hier volgt een overzicht van wat u mag verwachten:

Mondelinge vragen (4)
Vraag van Eddy Schollaert i.v.m. het Varend Erfgoedcentrum Baasrode

http://www.oost-vlaanderen.be/documents/VM/20735z190510schollaertvraagerfgoedcentrum.pdf


Vraag van Eddy Schollaert i.v.m. bescherming eigen erfgoed


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/RE/20736z190510schollaertvraagerfoedalgemeen.pdf


Vraag van Tanguy Veys i.v.m. de leegstand van het Huis Philemon Coupé
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/NQ/20738z190510veysvraaghuisphilemoncoupé.pdf


Vraag van Tanguy Veys i.v.m. de decretaal voorziene adviesraden en overlegstructuren


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/IP/20739z190510veysvraagoprichtingadviesraden.pdfVoorstellen (1)
Voorstel Tanguy Veys tot het optimaliseren en actualiseren van de provinciale webstek naar het systeem van klachtbehandeling toe


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XP/20611z190510veysvoorstelpaginaklachtenbehandeling.pdfInterpellaties (2)
Interpellatie Annemie Peeters-Muyshondt over Scheepswerf Baasrode


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/KS/20731z190510muyshondtinterpellatiescheepswerf.pdf


Interpellatie Annemie Peeters-Muyshondt over Trage wegensubsidies


http://www.oost-vlaanderen.be/documents/XO/20732z190510muyshondtinterpellatietragewegen.pdfMoties (1)
Motie Tanguy Veys i.v.m. de overdracht van het Oost-Vlaamse provinciehuis aan Vlaanderen
http://www.oost-vlaanderen.be/documents/WM/20612z190510veysmotieoverdrachtprovinciehuisbis.pdf


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...