In Gent is het best mogelijk dat je vijftien jaar lang op een sociale woning moet wachten

In antwoord op een vraag van een gemeenteraadslid Francis Van den Eynde deelde schepen De Regge mede dat het niet uitzonderlijk is dat mensen in de Arteveldestad niet minder dan 15 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning moeten staan. Volgens haar gaat het vooral om kandidaten met een groot gezin ofwel om mensen die zich niet als “actieve kandidaat” opstellen. Voor wat dit laatste betreft, stelt de schepen dat het noodzakelijk is om de inschrijving van de kandidatuur om de twee jaar volledig te actualiseren.

Het Vlaams Belang is allesbehalve overtuigd van het nut van deze maatregel. Deze komt niet alleen extreem bureaucratisch over, bovendien zijn er mensen die zich wel degelijk aan dit voorschrift houden maar desondanks toch al 15 jaar wachten.

Eén en ander toont eens te meer aan dat het beleid betreffende sociale woningen in Gent na meer dan 20 jaar socialistisch en liberale bewind een puinhoop is geworden. Het Vlaams Belang zal niet nalaten deze wantoestanden waar mogelijk aan te klagen. Francis Van den Eynde zal om te beginnen schepen De Regge zo spoedig mogelijk hieromtrent in de gemeenteraad aan de tand voelen.

Als bijlagen de vraag van Francis Van den Eynde en het antwoord van Schepen De Regge

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...