Hoog oplopende asielfactuur

Vlaams Belang Gent klaagt oplopende asielfactuur aan
Ook in Gent zullen pamfletten op de markten uitgedeeld worden

Onder de slogan ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’ zullen mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang op zondag 4 oktober en op vrijdag 9 oktober uitdeelacties voeren op de markten van Ledeberg, het Van Beverenplein en de Vrijdagsmarkt. De actie kadert in de nationale actieweek van de Vlaamse-nationale partij die de oplopende asielfactuur aan de kaak stelt.

Het Vlaams Belang berekende de kostprijs van de asielcrisis en plaatste deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger kreeg opgedrongen.

Gents voorzitter Johan Deckmyn: “Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Dat is meer dan het gemiddelde pensioen, dat 1.212 euro bedraagt. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag.”
Immigratie of verzorgingsstaat?

Volgens het Vlaams Belang is de aan de gang zijnde immigratievloedgolf niet combineerbaar met een verzorgingsstaat. “We staan voor een beslissende keuze. Het Vlaams Belang kiest in alle duidelijkheid: ons sociaal systeem mag niet neergehaald worden om de massa-immigratie te ‘sturen’, maar de massa-immigratie moet worden stopgezet om ons sociaal systeem overeind te houden”, aldus Johan Deckmyn.

Laks uitwijzingsbeleid

Tegenover het opgezette beeld van een kordaat asielbeleid plaatst het Vlaams Belang de naakte cijfers. Deckmyn: “Slechts 6 procent van het aantal bevelen tot uitwijzing wordt effectief uitgevoerd. Eens voet aan wal, is de kans dus uiterst groot dat men hier kan blijven”.

Met een salvo aan maatregelen wil het Vlaams Belang het asielbeleid keren: Deckmyn: “Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd.” Daarnaast pleit het Vlaams Belang onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid.

De campagne

Verwijzend naar de verschillende opiniepeilingen (VRT, VTM, Eurobarometer) wijst Gents voorzitter Johan Deckmyn op de enorme tegenstelling tussen het beleid van de regeringsleiders en de publieke opinie. Zo toonde recent opinieonderzoek nog aan dat niet minder dan 4 op 5 Vlamingen (82 procent) vinden dat we al voldoende asielzoekers hebben opgevangen.

Met vriendelijke groeten,

Olaf Evrard
Fractiesecretaris Vlaams Belang Gent
0475/73.02.45
Olaf.evrard@telenet.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...