Hoofddoek heeft geen plaats in een neutraal stedelijk onderwijs

 

 

Duidelijk dat Gents stadsbestuur met verkiezingen voor de deur naar moslimstem hengelt

 

Het Vlaams Belang reageert negatief op de aankondiging van de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) die in de schoolreglementen van het stedelijk onderwijs in Gent laat opnemen dat het dragen van een hoofddoek toegelaten is behalve wanneer de veiligheid of het schoolklimaat in een specifieke school in het gedrang komt. Méér nog, in het Lokaal Overlegplatform (LOP) van Gent, start in het najaar een werkgroep die een consensus moet zoeken over de onderwijsnetten heen.

Johan Deckmyn, fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad:  “Het was te verwachten was dat een aantal diversiteitsfanatici zoals de Gentse schepen Decruynaere een aantal recente rechterlijke vonnissen die meisjes op school toelaten een hoofddoek te dragen, zouden aangrijpen om het hoofddoekenverbod dat in de meeste scholen van kracht is, in vraag te stellen. Het lijdt geen twijfel dat het Gentse stadsbestuur met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur op deze manier naar de moslimstem hengelt in een concurrentiestrijd met politieke nieuwkomers Be One (van Abou Jahjah) en de Turkse MRP (Multiculturele Recht Partij).

Het Vlaams Belang wijst in het algemeen op het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de Vlaamse regering in het hoofddoekendossier. De eindeloze reeks van procedures met betrekking tot het dragen van de hoofddoek in het onderwijs en de steeds weer opduikende controverses ter zake hebben immers maar één oorzaak: de lafheid van de Vlaamse regering om normstellend op te treden en vanuit de regering een algemeen hoofddoekverbod in te voeren in het officieel onderwijs.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “De Vlaamse regering moet de moed vinden om voor eens en altijd duidelijk te maken dat ons officieel onderwijs – al het door de overheid georganiseerd onderwijs dus, met name het Gemeenschaps-, gemeentelijk en provinciaal onderwijs – neutraal is en dat manifeste symbolen als de hoofddoek daar geen plaats hebben. Een duidelijk wetgevend kader waaraan iedereen zich moet houden kan een einde maken aan alle discussies en geldverslindende rechtszaken.”

Het Vlaams Belang verwijst naar Frankrijk waar het parlement reeds in 2004 een wet goedkeurde die de laïciteit van het publieke onderwijs beschermt en daarom in de scholen alle manifeste religieuze symbolen verbiedt.

Vlaams Belang fractie Gent

0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...