Het Vlaams Belang meldt aan de Filippijnse ambassade dat de stad Gent in dat land communistische organisaties steunt

Ondanks fel protest van de Vlaams-Belangfractie keurde de Gentse gemeenteraad op 15 december op voorstel van het stadsbestuur de toekenning goed van een bedrag van 5.000 euro aan de verenigingen Intal en Geneeskunde voor de Derde Wereld die het geld zouden gebruiken om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstroming die zich onlangs in de Filippijnen voordeed.

Het Vlaams Belang was uiteraard niet tegen deze hulp gekant, maar wel tegen het feit dat het geld gaat naar verenigingen die zonder meer als extreem-links kunnen worden beschouwd en er terecht van verdacht mogen worden sterke banden te hebben met linkse guerrillabewegingen in het betrokken land.

De verenigingen waar het over gaat zijn Intal (International Action for Liberation) en “Geneeskunde voor de Derde Wereld”. Beide zijn op hetzelfde adres gevestigd, namelijk Haachtsesteenweg 53 te 1210 Brussel.

Geneeskunde voor de Derde Wereld is een dochterorganisatie van “Geneeskunde voor het Volk” die op haar beurt een satelliet is van de marxistisch-leninistische partij PVDA (Partij van de Arbeid). “Geneeskunde voor het Volk” werd trouwens opgericht door PVDA-boegbeeld dokter Kris Merckx.

Op het adres van Intal zijn overigens nog andere PVDA-gelieerde organisaties gevestigd zoals de extreem-linkse informatiewebstek Indymedia, waarvan de oprichter en voorzitter Han Soete tot 2000 officieel aan het hoofd stond van de multimedia-afdeling van de PVDA. Ook “Cuba Socialista”, een initiatief dat de communistische dictatuur in Cuba steunt, heeft dit adres. De vereniging “Korea is One” die streeft naar de hereniging van Korea onder een communistisch bewind, vergadert ook regelmatig op die plaats. Haar officieel adres bevindt zich echter in de Brusselse Kazernestraat, dit wil zeggen … aan de achterkant van het hoofdkwartier van de PVDA op de Lemonierlaan.

Dat Intal en “Geneeskunde voor de Derde Wereld” nauw verbonden zijn met communistische agitatiegroepen op de Filippijnen staat buiten kijf. Zo biedt hun moederorganisatie PVDA op haar webstek regelmatig een forum aan José Maria Sison die tot 30 september 2009 nog op de Europese terroristenlijst stond. Het zou ook zo zijn dat dokter Bert De Belder die zich samen met zijn gezellin Rita Vanobberghen in opdracht van Intal eind de jaren tachtig in Manilla had gevestigd een aantal jaren later terugkeerde omdat hij er wegens subversieve activiteiten op een zwarte lijst was komen te staan. Mevrouw Vanobberghen was later kandidate op een verkiezingslijst van de PVDA. Dr. De Belder werd nog onlangs “persona non grata” in de Gazastrook verklaard.
Tenslotte dit nog. In Manilla zou Intal samenwerken met een lokale vrouwenvereniging die “Gabriëlla” heet, en waarvan vermoed kan worden dat ze zich ook uiterst-links profileert daar er regelmatig publiciteit voor gemaakt wordt op de webstek van de PVDA.

Daar het voor het Vlaams Belang niet opgaat dat het geld van de belastingbetaler gebruikt wordt voor het subsidiëren van marxistisch-leninistische organisaties in een land dat vanuit die hoek ook door guerrillaoperaties geteisterd wordt, heb ik het dan ook nodig gevonden de Filippijnse ambassade per brief van een en ander op de hoogte te brengen.

Als bijlages een kopie van dit schrijven en betrokken gemeenteraadsbesluit.

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belang Gentse gemeenteraad
Volksvertegenwoordiger lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...