Het lokaal dienstencentrum. Ook iets voor u? Sizin Icin?

Andermaal werd bij de Gouverneur klacht neergelegd door de Vlaams Belang-fractie voor een meertalige publicatie van het OCMW Gent.

Steeds weer duiken binnen de Gentse diensten van het OCMW,  met een regelmaat, teksten en affiches op die niet enkel in het Nederlands worden verspreid. Vooral het Turks is een vaak gebruikte taal.

Ondanks het feit dat er handenvol geld uitgegeven wordt aan inburgeringcursussen en taallessen, blijft men volharden in een ongeoorloofd gebruik van vreemde talen, buiten het Nederlands.

Deze werkwijze stipt de gouverneur in zijn beslissing terecht aan als contraproductief aan alle inspanningen die ook de Vlaamse Regering doet om de inburgering te bevorderen.

Tenslotte wordt in de beslissing van 11 oktober 2010 aangedrongen om naar de toekomst toe vooral de  taalwetgeving te respecteren, wat altijd het uitgangspunt blijft van het Vlaams Belang.

Christian Bauwens
Vlaams Belang raadslid, OCMW Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...