Het Gentse bestuursakkoord doorgelicht: de reacties – Niemand 100 procent tevreden

Vanuit allerlei hoeken kwamen de voorbije weken reacties op het voorgestelde bestuursakkoord in Gent. Uiteraard is niemand 100% tevreden, want de 'sprekers' in kwestie hebben niet aan het akkoord meegeschreven, en zullen ook niet mee besturen. Een overzicht.

Mobiliteit

CD&V vindt dat Open Vld op vlak van mobiliteit in spreidstand is gaan staan, omdat de zone 30 uitbreidt, en er minder rijstroken en hogere parkeertarieven komen. GMF is gematigd blij. “Het akkoord bevat heel wat nieuwe en doortastende maatregelen om een duurzaam beleid rond fietsen en openbaar vervoer te voeren. Maar behalve stijgende parkeertarieven legt de stad de wagen weinig in de weg om in het centrum te komen.” Maar ze vinden niks terug over de uitbreiding van het voetgangersgebied, en vinden dat de centrumparkings afgebouwd moeten worden. N-VA vindt dat de monopoliepositie van De Lijn nog versterkt zal worden, en vreest stilstand door alle aangekondigde ingrepen.

Inspraak, wonen en armoede

CD&V Gent is tevreden dat ook zijn speerpunten in het akkoord terug te vinden zijn: meer inspraak voor de burgers en het middenveld, meer aandacht voor integratie en vooral meer inspanningen om wonen betaalbaar te maken voor iedereen. N-VA vindt het inzetten op het bestrijden van armoede positief: “Dat moet de eerste prioriteit zijn. Maar men vergist zich in aanpak”. Wat wonen betreft slaat het stadsbestuur volgens N-VA de bal mis.
“Wonen dreigt de komende jaren nog duurder worden. Het stadsbestuur wil een betaalbare woonmarkt, maar wil tegelijk strengere milieu-eisen en hoge sociale lasten. Dat kan zich alleen vertalen in hogere prijzen. De stadsvlucht van modale gezinnen met jonge kinderen zal alleen nog maar versnellen.”

Holebi's en integratie

Casa Rosa is verheugd met het beleidsplan, omdat er een engagement is om de acceptatie van holebi's en transgenders op diverse domeinen te faciliteren tot te verdedigen. Bovendien komt er een actieplan tegen homogeweld. N-VA vindt daarentegen dat de stad daarin niet ver genoeg gaat. “Het integratiebeleid volgt de beproefde recepten: veel rechten, stukken minder plichten. En zeer politiek correct: holebi-sensibilisering is wél een must voor jeugd- en sportverenigingen, maar niet voor de Gentse allochtone gemeenschap…”

Veiligheid

“Opvallend is dat er ook een uitgebreid hoofdstuk 'veiligheid' opgenomen is in het bestuursakkoord”, stelt CD&V. “Blijkbaar heeft ook rood-groen ingezien dat de problemen inzake veiligheid en overlast in onze stad groter zijn dan ze in de verkiezingscampagne wilden toegeven.”

Te vrijblijvend

Er staat heel dikwijls (38 keer) 'onderzoeken' in het bestuursakkoord, heeft het Vlaams Belang nagerekend.. Het akkoord leest als een oplijsting van veel goede voornemens, maar er worden geen keuzes gemaakt, stelt CD&V dan weer.

Te links?

Het VB vindt de 800 actiepunten van het bestuursakkoord niet alleen “uitgesproken links, ze zijn bovenal (te) ambitieus en vaak zelfs irreëel” .

“Het is een – vaak woordelijke – herneming van het rood-groene kartelprogramma, met een liberaal sausje, en maakt onmiddellijk duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen in het nieuwe stadsbestuur”, vindt CD&V.

Het Gents Milieufront is wél tevreden. “GMF is verheugd dat het bestuursakkoord is geschreven vanuit een duurzame visie en aanzetten geeft voor de stad van de toekomst. Dit bestuursakkoord is ongetwijfeld één van de meest progressieve programma's op milieuvlak van België.” N-VA Gent ziet in het bestuursakkoord dan weer de voorbode van zes jaar verregaande betutteling en uitgesproken linkse keuzes.

Niet bevoegd

Voor heel wat nieuwe voorstellen is de stad Gent momenteel niet eens bevoegd. “Zo wil men bijvoorbeeld de afbraak van de 'fly-over B401' realiseren en droomt men van een Gents Central Park. Daarvoor moet eerst aan het Vlaamse Gewest gevraagd worden om de B401 af te breken”, stelt het Vlaams Belang.

Wie gaat dat betalen?

Het is een reactie die zowat overal terugkomt. Ook wordt het feit gehekeld dat het huidige stadsbestuur had beloofd het in de volgende bestuursperiode met één schepen minder te doen, maar die belofte is 'vergeten'. Burgemeester Termont zei daarover letterlijk: “We moeten daar niet flauw over doen, met drie partijen was het makkelijker om 12 posten te verdelen dan 11”. “In deze budgettair moeilijke tijden betreuren we ook dat men vasthoudt aan twaalf mandaten. Blijkbaar primeert het verdelen van de postjes tussen sp.a, Groen en Open Vld boven efficiënt en zuinig besturen. We hadden graag gezien dat het stadsbestuur in deze budgettair moeilijke tijden het goede voorbeeld had gegeven”, reageert CD&V. Ook N-VA vindt twee woorden opvallend afwezig: 'besparen' en 'bezuinigen'. “Gent heeft blijkbaar meer schepenen nodig dan de Vlaamse regering ministers” (vds)
Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...