Herlocatie provinciale diensten niet in kannen en kruiken

Enkele weken geleden leek het alsof de centralisatie van alle provinciale diensten naar een nieuw te bouwen site aan de Henleykaai in kannen en kruiken was. Nu blijkt dat die verhuizing zelfs nog niet in de onderzoeksfase zit.

Blijkbaar is er een en ander verkeerd gelopen in de communicatie naar de provincieraadsleden want velen onder hen dachten dat woensdag de knoop over de verhuizing definitief zou doorgehakt worden. Toen bleek dat het punt niet op de agenda stond dacht raadslid Tanguy Veys (Vlaams Belang) dat hij en de andere raadsleden buitenspel werden gezet bij de beslissing over ‘de megalomane bouwplannen van de deputatie die maar liefst 105 miljoen euro zullen gaan kosten.’

Navraag leert echter dat het punt niet op de agenda stond om praktische redenen. Het zou trouwens enkel gaan om een ‘vraag tot onderzoek’ van de site. Vooraf werd echter een Vlaams ambtenaar van ruimtelijke ordening ingeschakeld die moest nagaan of een inplanting in de site Henleykaai sowieso wel mogelijk is. Dat antwoord is er voorlopig nog niet en daarom werd het punt vooruitgeschoven naar een niet nader bepaalde datum.

Als de ambtenaar zijn antwoord heeft geformuleerd, komt het dan wel op de agenda van de eerstvolgende zitting. (frv)
Het Nieuwsblad / Aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...