Heeft Gent 2 draken?

Er zijn in het centrum van Gent blijkbaar twee draken aanwezig.


De eerste draak prijkt op het Belfort, een gebouw dat behoort tot het Unesco werelderfgoed, de tweede draak is eerder figuurlijk aanwezig.


Immers, aan de voet van de St.-Niklaaskerk en het Belfort richt men momenteel een DRAAK van een gebouw op.


Het staat er geprangd tussen twee oude historisch zeer waardevolle gebouwen. De Gentenaars hebben dat niet gewild, sterker zelfs, ze hebben er nooit voor gekozen.


Zo ziet men dat de mening van de gewone burger, al heeft het stadsbestuur het steeds over inspraak en dialoog, absoluut niet telt.


Het stadsbestuur doet liever zijn goesting en vergooit miljoenen euro’s aan een gebouw dat de waarde van het historische centrum ernstige schade toebrengt. Had men dit geld niet beter geïnvesteerd in sociale woningbouw? Is daar niet meer nood aan? En goede wegen, fiets- en voetpaden?

Wis Versyp
gemeenteraadslid Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...