Hebben ze teveel geld bij het Gentse OCMW?

In de loop van de maand april vernam het Vlaams Belang het bestaan van een conflict tussen het Gentse OCMW en de minister van Maatschappelijke Integratie Arena. De administratie van het OCMW had haar op 23 februari gecontacteerd m.b.t. een aanvraag tot maatschappelijke integratie vanwege een asielzoeker. De minister antwoordde nog dezelfde dag (onze felicitaties trouwens voor deze uitzonderlijk snelle reactie). Zij verwees naar haar omzendbrief van 3 december naar de voorzitters van de OCMW’s m.b.t. “de gevolgen op het recht op maatschappelijke integratie bij het OCMW van een asielzoeker van wie de verplichte plaats van inschrijving bij een opvangcentrum werd opgeheven”.


Het Gentse OCMW hoorde het in Keulen donderen en zei de brief nooit gezien te hebben. De brief zou nooit vertrokken of alleszins nooit bij de voorzitter aangekomen zijn. Nog sterker, het OCMW beweerde dat het Staatsblad aantoonde dat de brief nooit gepubliceerd was. Last but not least, nergens kon men een door de minister ondertekende versie vinden. Op basis van deze vaststellingen leidde het OCMW een procedure bij de Raad van State tegen minister Arena in.


Christian Bauwens, voorzitter van de Gentse OCMW-fractie van het Vlaams Belang, bracht volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde op de hoogte. Deze kaartte deze zaak op 6 mei in het parlement aan. Minister Arena antwoordde dat de brief wel degelijk elektronisch verstuurd was naar alle adressen uit de databank van de FOD Maatschappelijke Integratie (alle OCMW’s zijn hierin vertegenwoordigd). De minister bevestigde tevens dat de omzendbrief de ondertekening vermeldde en voegde er aan toe dat de administratie Maatschappelijke Integratie over het origineel beschikte. Via een korte rondvraag vernam het Vlaams Belang dat de andere OCMW-besturen het betreffende schrijven wel degelijk ontvangen hadden.


Tijdens het vragenuurtje van het OCMW van 9 juni bezorgde Christian Bauwens deze informatie aan het Bureau. Tot zijn niet geringe verbazing besloot het Gentse OCMW de procedure voor de Raad van State te handhaven.


Het is zonneklaar dat gezien de omstandigheden de kans op succes zeer gering is. De uitgaven voor dit geding zijn hoogstwaarschijnlijk weggegooid geld. En dit in een tijd waarin het OCMW al zijn middelen moet inzetten om de gevolgen van de crisis op te vangen. Begrijpe wie kan!

Christian Bauwens
Voorzitter Vlaams Belang-fractie OCMW Gent

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belanggemeenteraadsfractie Gent


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...