GSM-mast op provinciaal archief komt er (voorlopig) niet

Buurt haalt (voorlopig) opgelucht adem

Op 14 juni 2006 keurde een ruime meerderheid van CD&V, VLD, SP.a, N-VA en Spirit in de provincieraad, met uitzondering van Vlaams Belang en Groen!, een huurovereenkomst voor 20 jaar goed met de nv Mobistar voor het verhuren van zo’n 20 m² ruimte voor het oprichten van een telecommunicatieverbindingsstation op het dak van het 18 meter hoge provinciaal archief, Pelikaanstraat 38 te Gent. Met deze beslissing werd door de provincie Oost-Vlaanderen aan operator Mobistar de toestemming verleend tot het plaatsen van een 5 meter hoge GSM-mast met 3 zendknoppen.

Deze beslissing was omstreden en werd door het Vlaams Belang aangevochten omdat de bewuste GSM-mast zou komen in een dichtbebouwde en drukbewoonde Gentse wijk in het hart van Gent en bovendien in de buurt van een aantal scholen, kantoren en winkels. Alvorens deze beslissing te nemen weigerde de deputatie immers de buurt vooraf in te lichten, laat staan te bevragen; dit moest Mobistar maar doen op het moment van haar bouwaanvraag, stelde de deputatie laconiek…

De deputatie heeft bovendien steeds volgehouden dat er geen dreiging is voor de volksgezondheid, maar het Vlaams Belang weerlegde dit met een aantal studies waaruit men minstens kan afleiden dat er geen 100% zekerheid is inzake die onschadelijkheid. Zolang als die er niet is, pleitte de partij, weliswaar tevergeefs, dan ook ervoor om het voorzorgsprincipe en het goed nabuurschap te hanteren en intussen, ondanks het lucratieve voorstel van 6.000 euro per jaar, geen toestemming aan Mobistar te geven voor de plaatsing in deze wijk.

Anderhalf jaar later, ook al tekende begin dit jaar Mobistar met de provincie een overeenkomst tot plaatsing, blijkt uit een recente schriftelijke vraag van Tanguy Veys dat de plaatsing van een telecommunicatieverbindingsstation op het archiefgebouw Pelikaanstraat 38 voor Mobistar “niet langer prioritair is”. Daarenboven stelt het provinciebestuur dat indien de werken door Mobistar niet zijn aangevat voor 5 februari 2009, dan “kan” het de overeenkomst als nietig beschouwen.

De buurtbewoners, schoolgaande jeugd en iedereen die er in de buurt werkt moeten dus nog even gespannen hun adem inhouden en kunnen dan hopelijk opgelucht adem halen…

Bijkomende informatie

Klik hier voor de schriftelijke vraag
Klik hier voor het schriftelijk antwoord

Provincieraad 14 juni 2006

Provinciaal archief Pelikaanstraat 38 Gent (openbare zitting)
Huurovereenkomst met de nv Mobistar voor het verhuren van ruimte voor het oprichten van een telecommunicatie verbindingsstation op het dak van het provinciaal archief Pelikaanstraat 38 te Gent

Beslissing: goedgekeurd

Klik hier voor het stemresultaat
Klik hier voor het woordelijk verslag

Documenten:

Klik hier voor het verslag aan de raad
Klik hier voor het raadsbesluit

Buurt haalt (voorlopig) opgelucht adem

Op 14 juni 2006 keurde een ruime meerderheid van CD&V, VLD, SP.a, N-VA en Spirit in de provincieraad, met uitzondering van Vlaams Belang en Groen!, een huurovereenkomst voor 20 jaar goed met de nv Mobistar voor het verhuren van zo’n 20 m² ruimte voor het oprichten van een telecommunicatieverbindingsstation op het dak van het 18 meter hoge provinciaal archief, Pelikaanstraat 38 te Gent. Met deze beslissing werd door de provincie Oost-Vlaanderen aan operator Mobistar de toestemming verleend tot het plaatsen van een 5 meter hoge GSM-mast met 3 zendknoppen.

Deze beslissing was omstreden en werd door het Vlaams Belang aangevochten omdat de bewuste GSM-mast zou komen in een dichtbebouwde en drukbewoonde Gentse wijk in het hart van Gent en bovendien in de buurt van een aantal scholen, kantoren en winkels. Alvorens deze beslissing te nemen weigerde de deputatie immers de buurt vooraf in te lichten, laat staan te bevragen; dit moest Mobistar maar doen op het moment van haar bouwaanvraag, stelde de deputatie laconiek…

De deputatie heeft bovendien steeds volgehouden dat er geen dreiging is voor de volksgezondheid, maar het Vlaams Belang weerlegde dit met een aantal studies waaruit men minstens kan afleiden dat er geen 100% zekerheid is inzake die onschadelijkheid. Zolang als die er niet is, pleitte de partij, weliswaar tevergeefs, dan ook ervoor om het voorzorgsprincipe en het goed nabuurschap te hanteren en intussen, ondanks het lucratieve voorstel van 6.000 euro per jaar, geen toestemming aan Mobistar te geven voor de plaatsing in deze wijk.

Anderhalf jaar later, ook al tekende begin dit jaar Mobistar met de provincie een overeenkomst tot plaatsing, blijkt uit een recente schriftelijke vraag van Tanguy Veys dat de plaatsing van een telecommunicatieverbindingsstation op het archiefgebouw Pelikaanstraat 38 voor Mobistar “niet langer prioritair is”. Daarenboven stelt het provinciebestuur dat indien de werken door Mobistar niet zijn aangevat voor 5 februari 2009, dan “kan” het de overeenkomst als nietig beschouwen.

De buurtbewoners, schoolgaande jeugd en iedereen die er in de buurt werkt moeten dus nog even gespannen hun adem inhouden en kunnen dan hopelijk opgelucht adem halen…

Bijkomende informatie

Klik hier voor de schriftelijke vraag
Klik hier voor het schriftelijk antwoord

Provincieraad 14 juni 2006

Provinciaal archief Pelikaanstraat 38 Gent (openbare zitting)
Huurovereenkomst met de nv Mobistar voor het verhuren van ruimte voor het oprichten van een telecommunicatie verbindingsstation op het dak van het provinciaal archief Pelikaanstraat 38 te Gent

Beslissing: goedgekeurd

Klik hier voor het stemresultaat
Klik hier voor het woordelijk verslag

Documenten:

Klik hier voor het verslag aan de raad
Klik hier voor het raadsbesluit

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...