Grote belangstelling voor ‘non-debat’

Gisterenavond vond in Gent het langverwachte debat over een eventueel hoofddoekenverbod voor stadsambtenaren plaats, dat op massale belangstelling kon rekenen.

Een en ander gaat terug tot mei dit jaar, toen het Vlaams Belang de kwestie aan de agenda van de gemeenteraad plaatste. Tot een debat, laat staan tot een principiële stellingname, is het toen niet gekomen. Omdat de Gentse bestuursmeerderheid (SP.A en VLD) zoiets zo kort voor de verkiezingen ‘niet opportuun’ achtte, werd de zaak meteen naar het najaar verschoven.

Gisterenavond was het dus zover. Al snel werd duidelijk dat de SP.A het debat nog altijd schuwt. Zo bijvoorbeeld noemde SP.A-burgemeester Daniël Termont de hoofddoekendiscussie bij de aanvang van de zitting een ‘non-debat’. Dat leverde hem een vinnige repliek op van Vlaams Belang-fractieleider Francis Van den Eynde, die erop wees dat er voor een ‘non-debat’ toch wel opmerkelijk veel volk was opgedaagd. Hij stelde ook het wat vreemd te vinden dat uitgerekend de SP.A zich vandaag opwerpt als verdediger van religieuze symbolen. Het was immers op initiatief van ondermeer dezelfde partij dat bij het begin van de paarse legislatuur alle kruisbeelden uit openbare gebouwen en zelfs van de lijkwagens van de stad werden gebannen. Nu het echter over hoofddoeken gaat, blijkt de SP.A met heel wat meer scrupules te kampen.

Van den Eynde citeerde in dit verband nog voormalig socialistisch burgemeester van de Arteveldestad, Gilbert Temmerman, over het verbod op kruisbeelden, nu bijna twintig jaar geleden: “’Godsdiensttolerantie bestaat er ook in om de afwezigheid van religieuze symbolen te aanvaarden’, was toen een van de argumenten. Nu het om de islam gaat, wordt de redenering omgekeerd.”

De stemming over het hoofddoekenverbod volgt wellicht eind deze maand en belooft spannend te worden. Mathematisch is een wisselmeerderheid van Vlaams Belang, Open VLD en CD&V in ieder geval mogelijk. Het blijft evenwel de vraag of er in de twee laatstgenoemde fracties wel eensgezindheid over dit thema bestaat. Net zoals in mei was Guy Verhofstadt in ieder geval een opvallende afwezige tijdens de speciale raadszitting. En in de CD&V-fractie waren gisterenavond alvast twee dissidente stemmen te horen – Ann Martens (dochter van) en Monica Van Kerrebroeck (alias ‘zuster Monica’) – die het linkse kamp van multiculturalisten versterken.

Ondertussen maakte ene Abderrahim Lahlali namens de allochtone gemeenschap SP.A-burgemeester Termont in ieder geval nog eens duidelijk wat zijn nieuwe kiezers van hem verwachten: “De burgemeester moet ons signaal goed begrijpen. De hoofddoek is voor ons geen bijzaak. Eén Gentenaar op zes is moslim. We reiken hier de hand naar een dialoog, maar als onze hand niet wordt aanvaard, zullen we dat niet vergeten” (De Standaard, 06.11.2007).

Lees: als de moslims niet het recht hebben om altijd en overal de hoofddoek te dragen, kan de SP.A de volgende keer de allochtone stemmen vergeten.

Voorafgaand aan het debat voerde Vlaams Belang Koepel Gent actie op de stoep van het stadhuis, tegen de oprukkende islamisering.
In onderstaande bijlage kan u het pamflet bekijken dat die avond uitgedeeld werd. Hierin wordt o.a. het verband tussen de sp.a en haar Turkse achterban verduidelijkt.

Enkele sfeerbeelden zijn te bekijken op volgende foto’s:
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...