Gouverneur start onderzoek na klacht Vlaams Belang

Brief aan Het Laatste Nieuws

Geachte heer Luc Van Loon,
De waarheid heeft haar rechten. Uw journalist Erik De Troyer schrijft in Het Laatste Nieuws van 18-02-2005 een artikel over de klacht aan de gouverneur uitgaande van de CD&V-fractie betreffende de te dure aankoop van een kantoorgebouw door OCMW Gent. Deze klacht werd door CD&V verstuurd op 1 februari 2005.

Volledigheidshalve zou uw correspondent ook melding moeten maken dat de gouverneur reeds voordien een onderzoek opstartte na ontvangst van de klacht welke de Vlaams Belangfractie op 22 januari aan de gouverneur richtte met argumenten die verder reiken dan deze van de andere oppositiepartij (zie bijlagen). Ik ga er van uit dat Het Laatste Nieuws aan objectieve nieuwsgaring doet en ook melding moet maken van alle elementen die deze zaak verduidelijken. Mag ik daarop rekenen?

Met achtingsvolle groeten,

Jan De Moor
OCMW-fractievoorzitter Vlaams Belang

Brief aan Het Laatste Nieuws

Geachte heer Luc Van Loon,
De waarheid heeft haar rechten. Uw journalist Erik De Troyer schrijft in Het Laatste Nieuws van 18-02-2005 een artikel over de klacht aan de gouverneur uitgaande van de CD&V-fractie betreffende de te dure aankoop van een kantoorgebouw door OCMW Gent. Deze klacht werd door CD&V verstuurd op 1 februari 2005.

Volledigheidshalve zou uw correspondent ook melding moeten maken dat de gouverneur reeds voordien een onderzoek opstartte na ontvangst van de klacht welke de Vlaams Belangfractie op 22 januari aan de gouverneur richtte met argumenten die verder reiken dan deze van de andere oppositiepartij (zie bijlagen). Ik ga er van uit dat Het Laatste Nieuws aan objectieve nieuwsgaring doet en ook melding moet maken van alle elementen die deze zaak verduidelijken. Mag ik daarop rekenen?

Met achtingsvolle groeten,

Jan De Moor
OCMW-fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...