Gouverneur geeft Vlaams Belang over ganse lijn gelijk

In mei 2010 diende de OCMW-fractie van het Vlaams Belang een klacht in bij de Gouverneur. Deze klacht betrof het onwettig verspreiden van een tweetalige folder in het Nederlands/Turks in een lokaal dienstencentrum van het OCMW.


Rond diezelfde periode ontving de Gouverneur een gelijkaardige klacht van een burger i.v.m. het verspreiden van een tweetalige folder Nederlands/Turks in een ander lokaal dienstencentrum, en de vertoning van een eentalig Turkse video in nog een ander lokaal dienstencentrum van het OCMW Gent.

In deze 3 gevallen gaf de Gouverneur de aanklagers gelijk: OCMW Gent ging telkens in de fout.

De Gouverneur stelde dat hij bij het OCMW-bestuur erop aandrong om naar de toekomst toe de taalwetgeving te respecteren.
Belangrijk hierbij is ook het volgende: de Gouverneur stelde ook dat hij ‘kennis neemt van de mededeling door het OCMW dat er gewerkt wordt aan richtlijnen rond het gebruik van andere talen binnen het OCMW’.

Deze richtlijnen werden uiteindelijk tijdens de OCMW-Raad van 14 december 2010 in een lijvig document aan de raadsleden voorgesteld. Dit document kwam tot stand na de verschillende klachten door Vlaams Belang en een burger, en de dringende aanmaning van de Gouverneur om de taalwetgeving te respecteren.

Groot was de verbazing van het Vlaams Belang bij het doornemen van dit document (een toekomstig werkinstrument voor alle OCMW-werknemers i.v.m. het hanteren van vreemde talen), toen bleek dat deze richtlijnen opnieuw indruisten tegen de taalwetgeving.

Op 15 december 2010 diende onze fractie opnieuw een klacht in bij de Gouverneur tegen de goedkeuring van dit document.

Op 15 maart 2011 gaf de Gouverneur het Vlaams Belang andermaal gelijk, en schorste hij het raadsbesluit van 14 december.

Het is nu aan OCMW Gent om de taalwetgeving na te leven.

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang
OCMW Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...