Gevonden: eigenaar van het Terdonkplein

Naar aanleiding van een vraag van Gents gemeenteraadslid Wis Versyp (VB) aan schepen van Mobiliteit Karin Temmerman omtrent wie eigenaar is van het Terdonkplein antwoordde de schepen: ‘We weten eigenlijk echt niet wie de eigenaar is van het Terdonkplein, wij als stad Gent of de Vlaamse Gemeenschap’.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn besloot dan maar een vraag te stellen aan minister van openbare werken Hilde Crevits en kreeg daar als antwoord op dat AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) van de Vlaams overheid hierover is bevoegd. De minister voegde er aan toe dat ze bereid is om met de stad Gent afspraken te maken omtrent het beheer van het plein. Hieronder vindt u de bewuste vraag en het antwoord.

Vraag Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn

Naar aanleiding van een vraag in de Gentse gemeenteraad met betrekking tot het Terdonkplein in Gent bleek dat men bij het stadsbestuur niet weet wie de eigenaar is van dit plein. De Gentse schepen van Mobiliteit stelt dat ze eenvoudigweg niet weet of het Terdonkplein nu eigendom is van de stad Gent dan wel van de Vlaamse Gemeenschap.

Kan de minister meedelen of het Terdonkplein in Gent eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap? Hoe komt het dat daarover onduidelijkheid bestaat?

Antwoord minister Crevits

Het Terdonkplein maakt deel uit van het openbaar domein en wordt beschouwd als een aanhorigheid van de aanpalende gewestweg N474, onder beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid.

Het was bij AWV niet bekend dat daarover onduidelijkheid bestond bij de Stad Gent.

In het verleden is er op vraag van omwonenden door AWV een steenslagverharding aangebracht omdat er door willekeurig parkeren, ook door vrachtwagens, veel putten waren in het niet verharde plein. Er werden geprefabriceerde boordstenen geplaatst om het op- en afrijden om te parkeren beter en veiliger te laten verlopen. Aldus wordt ook belet dat overal steentjes van op het plein op de aanpalende rijweg terechtkomen.

Indien gewenst, kan de Stad Gent afspraken maken met AWV over het beheer van het Terdonkplein.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...