Geschorste De Wolf moet zwijgen

Burgemeester Daniel Termont heeft de geschorste zonechef Peter De Wolf gevraagd niet meer over zijn zaak te praten in de pers. “Zijn uitlatingen zijn niet gepast”, vindt Termont. De burgemeester gaat ook een verklaring afleggen bij de minister over de selectie van De Wolf als zonechef.
Gent
Gemeenteraadsleden Tony Van Parijs (CD&V) , Filip Watteeuw (Groen!) en Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) uitten tijdens de gemeenteraadscommissie op maandagavond hun ongenoegen over de bijna neerbuigende toon waarmee Peter De Wolf uitleg gaf over zijn schorsing de voorbije weken in enkele interviews. “Totaal ongepast”, meent Van Parijs. “Hij zegt dat hij ontspannen is en geen spijt heeft van het voorval, terwijl hij beter zijn excuses zou aanbieden aan de Gentenaars en zijn korps. Hij lijkt niet zwaar te tillen aan de feiten.”

Termont sluit zich aan bij die visie. “Ik heb De Wolf een brief geschreven met de vraag zich niet meer zo te uiten.” Verdere uitleg wou Termont niet geven in openbare zitting.

Verklaring

Wel voegde Termont er nog aan toe dat hij, op vraag van het Comité P. dat de hele De Wolf-affaire onderzoekt, een schriftelijke verklaring zal afleggen aan minister van Binnenlandse Zaken De Padt. “Het comité P zal onderzoeken hoe we tot de aanstelling van De Wolf zijn gekomen”, stelt Termont. “Maar zij zijn niet bevoegd om een burgemeester, een procureur des Konings en een gouverneur te verhoren. Daarom zullen we elk een verklaring afleveren bij de minister, die de zaak dan verder kan onderzoeken.”

Intern toezicht

De burgemeester deelde ook nog mee dat de Dienst Intern Toezicht (DIT) hervormd zal worden en transparanter zal opereren. Het diensthoofd van de DIT was mee betrokken in het vervalsen van de pv’s na het dronkemansongeval van De Wolf. “Zo zal de dienst een rechtstreekse lijn krijgen met het parket en het stadhuis. Op termijn moet de dienst niet alleen klachten opvangen, maar ook risico-analyses opstellen over waar het zou kunnen misgaan, zodanig dat daar tijdig kan ingegrepen worden”, besluit Termont.(JCG)
Het Laatste Nieuws /  Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...