Gentse schepenen zijn postjespakkers

Naar jaarlijkse gewoonte maakte het rekenhof ook dit jaar de mandatenlijst bekend van de Vlaamse politici. Onmiddellijk valt op dat de Gentse politici opnieuw de kampioenen zijn wat het postjespakken betreft. Ze verzamelen er méér dan 400 stuks!

Uit de net gepubliceerde mandatenlijst van politici blijkt nogmaals dat het cumuleren van vet betaalde mandaten een nationale sport is van tal van lokale politici. Dat Gent hierin de kroon spant is een echte schande. Men kan zich sowieso al de vraag stellen of er niet dringend een afslank-operatie nodig is wat het aantal te verdelen mandaten betreft. Het is bovendien zo dat de meerderheidspartijen van een gemeente deze mandaten onderling verdelen en er bijgevolg geen evenredige verdeling is over meerderheid en oppositie heen.

Als we de Gentse schepenen overlopen dan zien we dat schepen Rudy Coddens (sp.a) de jackpot binnenrijft, met liefst 32 mandaten! Wat het aantal betaalde mandaten betreft is schepen Martine De Regge (ook sp.a) recordhouder met 14 betaalde mandaten.

Het excuus dat “mandaten gewoon bij de job horen” is lachwekkend. Ik vraag me af wanneer schepen Coddens de tijd vindt om naast zijn job als schepen van Onderwijs (een niet onbelangrijk departement met vergaderingen schepencollege, vergaderingen gemeenteraadscommissies, vergaderingen gemeenteraden…), aanwezig te zijn op vergaderingen van die 32 andere organisaties… Maar ja, het geld is natuurlijk wel goed meegenomen.

Nu de Olympische Spelen achter de rug zijn, wil ik de Gentse schepen alvast nog een extra medaille geven: het goud voor postjespakken!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...