Gentse politieproblemen: Vlaams Belang neemt parlementair initiatief om burgemeester uit selectiecommissie voor korpschef te halen

Gisteravond vond er in Gent een Bijzondere Commissie Algemene Zaken plaats over de problemen rond de korpschef van de Gentse politie en konsoorten. Uit wat daar gezegd werd, concludeert het Vlaams Belang het volgende:

o      De aanduiding van een korpschef moet in de toekomst op basis van strengere criteria en beter onderzochte informatie gebeuren. De Gentse burgemeester verklaarde zelf dat hij niet goed wist waarom hij het voorzitterschap van de selectiecommissie voor de korpschef moest waarnemen. Het verdient dan ook aanbeveling deze taak in de toekomst niet langer aan een politieke mandataris toe te vertrouwen. Ondergetekende zal dan ook namens het Vlaams Belang hieromtrent een parlementair initiatief ontwikkelen.

o      Het Gentse stadsbestuur moet al het nodige doen om het blazoen van de Dienst Intern Toezicht op te poetsen. Deze dienst dreigt elk moreel gezag te verliezen door de feiten die aan het licht gebracht werden. 

o      De normvervaging is duidelijk doorgedrongen tot het niveau van de gemeenteraad. Een backbencher van de sp.a werd immers bereid gevonden om een valse verklaring af te leggen. Dit gebeurde met de intentie bepaalde feiten die door de korpsoverste zouden gepleegd zijn, te verdoezelen. Naar verluidt kwam betrokken dame in aanmerking om eerlang de functie van schepen te bekleden. Men houdt zijn hart vast als men bedenkt wat betrokkene in deze functie had kunnen aanrichten, rekening houdende met haar duidelijk gebrek aan respect voor de deontologie van het ambt van raadslid.

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belanggemeenteraadsfractie
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...