Gentse gemeenteraad verwerpt motie om autodelen door te trekken naar voltallige college

College weigert Groen voorbeeld van autodelen te volgen

Een motie van de Gentse oppositiepartijen N-VA en CD&V om met het voltallige schepencollege over te stappen naar het principe van autodelen, is dinsdagavond niet goedgekeurd op de gemeenteraad. Aanleiding is de beslissing van de drie Groen-schepenen om één dienstvoertuig te delen.

De drie Groen-schepenen Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Tine Heyse beslisten om afstand te doen van hun dienstvoertuig en hun verplaatsingen met één gedeelde dienstwagen te doen. Als die bezet is, wordt gebruik gemaakt van een Cambio-deelwagen en als dat niet kan een taxi. De sp.a- en Open Vld-schepenen behouden voorlopig elk hun eigen dienstwagen.

Oppositiepartijen N-VA en CD&V stelden voor dat ook voor de rest van het college het aantal voertuigen beperkt wordt tot één per drie schepenen. De partijen verwijzen naar het bestuursakkoord waar belang wordt gehecht aan milieu en duurzame mobiliteit. Ze wijzen erop dat het college een voorbeeldfunctie heeft en stelden voor om het consequent autodelen na één jaar te evalueren.

De meerderheidspartijen sp.a, Groen en Open Vld stemden tegen het voorstel, Vlaams Belang keurde de motie van CD&V en N-VA mee goed.

“Het delen van een auto door de Groen-schepenen kadert in een proefproject en op basis van hun ervaringen zullen we evalueren om te zien hoe het verder moet”, aldus schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a). “Het blijft ook nog steeds een individuele keuze van een schepen om al dan niet over een dienstwagen te beschikken en er is helemaal geen verdeeldheid in het college daarover.”

Het autodelen van Groen betekent een jaarlijkse besparing van 16 procent op de dienstvoertuigen van het college. Die voertuigen kosten overigens tussen 5.650 en 9.150 euro op jaarbasis, gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers van 10.000. TIP/
Belga

College weigert Groen voorbeeld van autodelen te volgen

Op de gemeenteraad gisteren is een motie van CD&V en N-VA omtrent autodelen weggestemd door de meerderheidspartijen, inclusief Groen. De oppositiepartijen stelden voor dat alle schepenen, naar het voorbeeld van de drie groene schepenen, een dienstwagen zouden delen. “Het autodeelproject van Groen is een proefproject”, klonk het. De oppositie verwijt de meerderheid hypocrisie.

“Het staat duidelijk in het bestuursakkoord: Gent wil het gebruik van de auto ontraden en het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren”, klonk het bij zowel CD&V, N-VA als Vlaams Belang. “De groene schepenen geven alvast het goede voorbeeld. Zij delen één dienstwagen met drie schepenen. Wij vinden dat het gehele college dat principe moet aanhouden.” CD&V en N-VA dienden een motie in om het aantal dienstvoertuigen te verlagen, en dat na één jaar te evalueren. Maar sp.a, Open Vld en zelfs Groen stemden die motie weg. “Dat verplicht opleggen is niet onze manier van werken”, motiveerde Steven Vromman (Groen). Het leverde hem applaus van Open VLD en hoonglach van de oppositie op. “Maar misschien willen CD&V en N-VA graag de partijen van het opgestoken vingertje zijn?”, vervolgde hij onverstoorbaar. Schepen van facility management Martine De Regge motiveerde nog dat bijvoorbeeld de burgemeester 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar moet zijn, en dat ook de blauwe en rode schepenen vaak carpoolen en fietsen. “De Groenen gebruiken naast hun gedeelde dienstwagen ook Cambio en indien nodig taxi's. Hun delen van een dienstwagen is een proefproject dat we later gaan evalueren. Door hun keuze is het aantal dienstvoertuigen van 12 naar 10 gedaald. Maar de oppositie, Filip Van Laecke op kop, verwijt de meerderheid hypocrisie omdat ze vasthouden aan elk hun eigen wagen. “En Groen heeft niet eens het lef om mee te stemmen met onze motie”, klonk het. Zonder resultaat, behalve de Groenen staat niemand van het college dus zijn dienstwagen af. (VDS)
30 januari 2013, Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...