Gentse campagne zorgt voor controverse

De Gentse pré-campagne “Groeten uit Gent” van het Vlaams Belang heeft blijkbaar zere tenen geraakt. De boodschap was blijkbaar zodanig confronterend, dat een clubje wereldverbeteraars het nodig vond om een alternatieve versie te maken.

Als we de vier thema's op het Belang-kaartje echter bekijken, dan kan niemand ontkennen dat er inderdaad een probleem bestaat hieromtrent:

1) Criminaliteit: uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg, bleek de criminaliteit in Gent tussen 2000 en 2010 met bijna 40 procent te zijn gestegen! Het blijkt vooral te gaan om de zogenaamde “kleine criminaliteit” (het zal maar jouw wagen zijn waarin wordt ingebroken, of jouw handtas die gestolen wordt…).

2) Zwerfvuil en sluikstort: uit diverse enquêtes (waaronder die van het Vlaams Belang) blijkt dat dit thema sterk leeft onder de Gentenaars. Het stadsbestuur nam onlangs zelfs zijn toevlucht tot het plaatsen van mobiele camera's om deze plaag tegen te gaan.

3) Mobiliteitsproblematiek: één van de thema's die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen sterk in de kijker loopt, is dat over de mobiliteit, waarbij de huidige partijen van de meerderheid sterk uiteenlopende visies hebben. Het Vlaams Belang stelt gewoonweg vast dat in Gent de auto uitgeroepen werd tot vijand nummer één en wie Gent wil bezoeken met de wagen steeds meer moeilijkheden ondervindt.

4) Roma-invasie: zelfs de burgemeester van Gent heeft het onlangs nog in kranten verkondigd: “Er zijn er duizenden die zich mondjesmaat integreren in de stad, maar vele anderen kennen normen noch waarden. Ze doen hun behoefte op straat of in de parken. Ze zijn vaak ongeschoold en spreken de taal niet. Ze bezondigen zich aan winkeldiefstallen, zakkenrollen, nachtlawaai, inbraken, prostitutie, sluikstorten en allerlei kleine criminaliteit” . Het Vlaams Belang sluit zich volmondig aan bij de terechte kritiek van burgemeester Termont (sp.a)

Als de wereldverbeteraars van de GezelligheidsGuerilla dat allemaal anders zien, dan is dat hun probleem. Ik geef iedereen het recht om nog in Sinterklaas te geloven.

Johan Deckmyn
Lijsttrekker gemeenteraad Gent

Het artikel dat hieromtrent in Het Laatste Nieuws van 26 mei verscheen, vindt u op http://www.johandeckmyn.be/4/82

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...