Gent verbiedt hoofddoek

Met een meerderheid van 26 tegen 23 stemmen heeft de Gentse gemeenteraad gisteravond het voorstel van Open VLD voor een verbod op de hoofddoek goedgekeurd. ’Dit voorstel wordt wel moeilijk uitvoerbaar’, zegt personeelsschepen Fatma Pehlivan (SP.A). 

Wie voor de stad Gent wil werken en als ambtenaar in contact komt met burgers, mag voortaan geen hoofddoek meer dragen, noch andere uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard. Tot die weinig verrassende stemming kwam de Gentse gemeenteraad gisteravond. De stellingen waren al ingenomen, alleen bij de CD&V was er nog wat onzekerheid. Maar fractieleider Filip Van Laecke onthulde al vlug hoe zijn fractieleden zouden stemmen. Drie CD&V-leden -Anne Martens, Monica Van Kerrebroeck en Paul Goossens – zijn persoonlijk tegen een verbod. Maar Martens en Goossens legden zich neer bij het ’democratisch tot stand gekomen’ standpunt, zei Goossens. Van Kerrebroeck onthield zich.

Het debat houdt al sinds 5 november de Gentse politici in de ban. Vooral in de meerderheid leidde dat tot serieuze spanningen omdat SP.A-Spirit en Open VLD lijnrecht tegenover elkaar stonden. Spirit sprak zelfs van een precedent. Pogingen om tot een compromis te komen leidden tot niets.

Staat paars in Gent nu op springen? SP.A en Open VLD ontkennen dat de coalitie door de hoofddoekkwestie onder druk staat. Maar de stemming heeft wel wonden geslagen. Overigens is de kous met dit voorstel niet af, want het moet nog worden besproken met de vakbonden. Ironisch genoeg wordt het de eerste allochtone schepen van Gent, Fatma Pehlivan, die het verbod daarna moet uitvoeren. Daarnaast hebben SP.A en Groen! in de OCMW-raad een meerderheid, zodat het erg onduidelijk is of er voor het OCMW-personeel ook een verbod komt. Het woord ’Kafka’ viel dan ook geregeld. kvk
Gent en rand, Het Nieuwsblad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...