Gent keurt verplichte camera’s bij portiers goed


In Gent moeten horecazaken voortaan het doen en laten van hun portier op beeld vastleggen en incidenten melden in een register. Dat staat in een nieuw politiereglement dat maandagavond door de paarse meerderheid, CD&V en Groen! werd goedgekeurd.

Volgens schepen van Gelijke Kansen Guy Reynebeau (sp.a) komt het strengere beleid er omdat een vrijwillig antidiscriminatiecharter niet volstaat. Bovendien zijn er weinig klachten bekend, net omdat de bewijslast moeilijk is. Groen-raadslid Cengiz Cetinkya herinnerde zich dat hij vroeger zelf bij het uitgaan problemen ondervond en drukte zijn hoop uit dat de jeugd dat niet meer moest meemaken.

Federale wetgeving zegt dat horecazaken van meer dan honderd vierkante meter met portier verplicht een camera moeten hangen. In Gent valt die parameter oppervlakte weg, en moet elke horecazaak met portier een camera plaatsen.

Het voorstel werd al voor de zomer aan de sector voorgelegd.

Sommige horeca-uitbaters vrezen voor extra administratieve lasten en hekelen de kostprijs, tussen 2.000 en 3.000 euro voor het meest eenvoudige systeem.

In Leuven bestaat het systeem al langer. Daar moeten portiers zelfs door de stad geaccrediteerd zijn.

Belfort Ploeg, Vlaams Belang, N-VA en een onafhankelijk raadslid stemden tegen. Francis Van den Eynde (BP) wees erop dat er de afgelopen jaren slechts tien discriminatiemeldingen binnen kwamen.

Johan Deckmyn (VB) verwees onder meer naar bijkomende kosten voor horeca-uitbaters en mogelijke schendingen van de privacy. Volgens Helga Stevens (N-VA) viseert de maatregel twee horecazaken, omdat de anderen onder de federale wetgeving vallen. KWO/
(Belga)

Gent keurt verplichte camera’s bij portiers goed

Volgens schepen van Gelijke Kansen Guy Reynebeau (sp.a) komt het strengere beleid er omdat een vrijwillig antidiscriminatiecharter niet volstaat. Bovendien zijn er weinig klachten bekend, net omdat de bewijslast moeilijk is. Groen-raadslid Cengiz Cetinkya herinnerde zich dat hij vroeger zelf bij het uitgaan problemen ondervond en drukte zijn hoop uit dat de jeugd dat niet meer moest meemaken. 

Ongeacht grootte van zaak

Federale wetgeving zegt dat horecazaken van meer dan honderd vierkante meter met portier verplicht een camera moeten hangen. In Gent valt die parameter oppervlakte weg, en moet elke horecazaak met portier een camera plaatsen. 

Horeca vreest kostprijs

Het voorstel werd al voor de zomer aan de sector voorgelegd. Sommige horeca-uitbaters vrezen voor extra administratieve lasten en hekelen de kostprijs, tussen 2.000 en 3.000 euro voor het meest eenvoudige systeem. 

Tegenstemmers

Belfort Ploeg, Vlaams Belang, N-VA en een onafhankelijk raadslid stemden tegen. Francis Van den Eynde (BP) wees erop dat er de afgelopen jaren slechts tien discriminatiemeldingen binnen kwamen.

Johan Deckmyn (VB) verwees onder meer naar bijkomende kosten voor horeca-uitbaters en mogelijke schendingen van de privacy. Volgens Helga Stevens (N-VA) viseert de maatregel twee horecazaken, omdat de anderen onder de federale wetgeving vallen.
De Morgen, 27 september 2011

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...