Geen Turks in Gentse scholen! (2)

Gisterenmiddag werd minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke in het Vlaams Parlement o.a. door Vlaams parlementslid Johan Deckmyn van het Vlaams Belang aan de tand gevoeld met betrekking tot de plannen van de Gentse socialistische schepen Rudy Coddens. Het betreft hier een proefproject om Turkse kinderen in het 1ste en het 2de jaar van het kleuteronderwijs lessen in het Turks te geven.

De Vlaamse minister van Onderwijs liet via de media weten niet echt gelukkig te zijn met dit initiatief, en hij bevestigde dit in zijn antwoord op de vraag van Deckmyn. Toch probeerde hij het geheel te nuanceren. Er zouden betreffende dit initiatief nog verdere gesprekken volgen tussen de minister en de Gentse schepen. Het was ook voor de minister een moeilijk gegeven dat de uren Turks ten koste zouden gaan van de lessen Nederlands.

Johan Deckmyn wees de minister op het gegeven dat een en ander niet strookte met de vigerende taalregeling in het onderwijs en dat het proefproject bovendien niet echt in het verlengde lag van het gevoerde onderwijs- en inburgeringbeleid van de Vlaamse regering.

Het feit dat dergelijke proefprojecten in Nederland al eerder werden uitgeprobeerd én afgevoerd, was voor Deckmyn een bijkomende reden om dit experiment in Gent een halt toe te roepen. Op dit argument kreeg hij echter geen antwoord.

Vlaams-Belanggemeenteraadslid Wis Versyp zal dit dossier op dinsdag 11 maart tijdens de Commissie Onderwijs van de Gentse gemeenteraad aankaarten. Het Vlaams Belang blijft immers onverkort van mening dat het aangekondigde experiment het aanleren van het Nederlands door de betrokken kinderen zeker niet zal bevorderen. Integendeel, op het vlak van de integratie zal het contraproductief werken.

Francis Van den Eynde
Voorzitter van de Gentse Vlaams-Belanggemeenteraadsfractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...