Géén omwegen!

Dat was de kern van de boodschap van Gerolf Annemans voor de 75 toehoorders van het Gentse Seniorenforum in Gent. Het was de grootste opkomst voor een activiteit van de seniorenwerking.

Annemans wees er op dat de Vlaamse partijen nu al meer dan 10 jaar staan te zwaaien en bij iedere verkiezing dure eden zweren dat het nu er nu wel zeker van komt maar er gebeurt… niks. De Vlaamse kiezer verliest zich van verlosser tot verlosser: Verhofstadt, Leterme, De Wever…

Ondertussen ondergraven de Franstaligen stelselmatig en bewust de integriteit van het Vlaamse grondgebied met maar één bedoeling: de internationaalrechterlijke positie van Vlaanderen bij een boedelscheiding ondergraven. Want als de Franstaligen van één ding overtuigd zijn dan is het wel dat België zal verdwijnen. 

Het is dan ook bewust dat ze van de staatshervormingen een onoverzichtelijk kluwen hebben gemaakt. En de Vlaamse onderhandelaars doen er nog een schepje bovenop: zowel De Wever als Vande Lanotte pleiten voor een Brusselse Metropolitane Regio waardoor de Vlamingen hun zeggenschap over Vlaams-Brabant zouden verliezen. Ondertussen knagen de Franstalige partijen aan de bescherming van de Vlamingen in Brussel en aanvaarden ze enkel de Vlamingen die hen steunen. De FDF-Vlamingen van weleer zijn er bijna terug.

Annemans vergeleek de Vlaamse politiek met de Wieg van Newton, u kent het wel, het perpetuum mobile waarbij de eerste knikker zo hard op de volgende slaat waardoor de laatste in beweging komt. Het is die eerste slag die er voor zorgt dat de knikkers in beweging komen. Dat is de rol van het Vlaams Belang. Op een moment dat de argumenten pro-België enkel nog verwijten van chaos en oorlog zijn tegen dat onafhankelijke Vlaanderen, de andere dwingen op een juiste en vooral ordelijke opdeling van België aan te sturen.  En daarvoor is er het boek ‘O² – De Ordelijke Opdeling van België’.

In een wip waren de beschikbare exemplaren van het boek uitverkocht.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...