Geen Nederlands in de moskee


Islamitische geloofsgemeenschappen lappen de
verplichting

om het Nederlands als voertaal te gebruiken aan
hun laars
 

Op de provincieraad
van  19 februari 2014 werden de punten
“Goedkeuring meerjarenplan 2014 – 2019 van de Bosnische islamitische geloofsgemeenschap
Ensarija te Gent” en  van de Turkse
islamitische geloofsgemeenschap Yavuz
Sultan Selim te Ledeberg” uitgesteld na een tussenkomst van onder meer de Vlaams
Belangfractie. De webstek van de geloofsgemeenschappen bleek immers enkel opgesteld
in respectievelijk het Bosnisch en het Turks.
Om erkend te worden, moet
een lokale geloofsgemeenschap (van welke godsdienst ook) aan verschillende
criteria voldoen: ze moet het Nederlands gebruiken in contacten met de
overheid én als voertaal bij de
werking
, maar is niet verplicht het Nederlands als de taal van de liturgie
te hanteren.

Beide geloofsgemeenschappen ontvingen een brief van de Deputatie waarin
zij werden aangemaand om hun webstek aan te passen tegen 26 maart 2014 in de
door de provincie gewenste zin. Zij werden er ook op gewezen dat de wetgeving
m.b.t. de erediensten sancties voorziet bij niet naleving van de afspraken
(dwangtoezicht of zelfs opheffing van de erkenning).

De geloofsgemeenschap Ensarija koos voor de gemakkelijkste oplossing en haalde
haar webstek (tijdelijk?) van het net. De vraag stelt zich op welke manier de
provincie nog kan controleren of deze gemeenschap het Nederlands gebruikt als
voertaal bij de werking. Wat als de webstek volgende week opnieuw op het net
gegooid wordt? De geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim volhardde in de boosheid
en weigerde haar webstek aan te passen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) riep kordaat op om het dossier Yavuz
Sultan Selim niet goed te keuren. De meerderheid steigerde en voorzitter De
Buck (Open VLD) schorste de zitting. Gedeputeerde Dauwe werd duchtig de
levieten gelezen door zijn collega’s en haalde uiteindelijk bakzeil.
Fractievoorzitter Olaf Evrard en raadslid Stefaan Van Gucht (beiden Vlaams
Belang) steigerden en verwezen naar de omzendbrief van voormalig Vlaams
minister Keulen (Open VLD) betreffende de erkenningsprocedure van
geloofsgemeenschappen. Na een heftige discussie leverde de provincieraad een positief
advies af. Vlaams Belang en NV-A toonden zich beginselvast en stemden tegen.

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...