Geen minarettenverbod in Oost-Vlaamse provincieraad

Vandaag minaretten in Gent en morgen ook in Lokeren en Sint-Niklaas
Oost-Vlaamse belastingbetaler mag de komende 5 jaar zwaar betalen voor moskeeën: minstens 180.000 euro!

In Zwitserland werd de bouw van nieuwe minaretten in een bindend referendum afgewezen door een grote meerderheid van de bevolking. Niet-bindende opiniepeilingen in Frankrijk, Duitsland en België geven dezelfde trend aan: de meerderheid is tegen de bouw van minaretten, en dikwijls zelfs tegen de bouw van nieuwe moskeeën, ook zonder minaret. Er bestaat duidelijk een breed maatschappelijk draagvlak voor een verbod op minaretten. In een goed functionerende democratie zou het beleid daar rekening mee moeten houden. Maar de Belgische politici op alle bestuursniveau’s, van het federale tot het gemeentelijke, weigeren met dat democratische feit rekening te houden.

Om dit democratisch deficit aan te klagen, diende het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad een motie in gericht aan het Vlaams Parlement. Daarin werd geëist dat de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en bouwvergunningen in die zin wordt aangepast, dat gemeenten de mogelijkheid krijgen een bouwvergunning te weigeren voor moskeeën in oosterse, Moorse, islamitische of andere niet-westerse bouwstijlen. Dit zou enerzijds verder gaan dan een mogelijk verbod op minaretten alleen. Maar het zou anderzijds niet neerkomen op een volledig verbod op de bouw van moskeeën. Alleen hun bouwstijl zou aangepast moeten worden, zodat het visuele culturele erfgoed van onze steden en gemeenten niet aangetast wordt.

In Oost-Vlaanderen maken op dit moment zo’n 17 islamitische geloofsgemeenschappen hun opwachting om erkend te worden en zijn nu reeds 3 moskeeën erkend, telkens na positief advies van de Oost-Vlaamse provincieraad: Yavuz Sultan Selim te Gent, Hicret Camii te Sint-Niklaas en Tevhid Camii te Gent.  Enkel de aanvraag van El Fourkan te Ronse werd negatief geadviseerd.  Gent telt op dit moment zelfs 14 moskeeën, waarbij de erkende Turkse moskee Tevhid Camii aan de Gentse Ferrerlaan nog eens ook twee minaretten draagt (zie foto’s als bijlage). Volgens de Unie van Moskeeën in Vlaanderen zijn ook in Lokeren gesprekken gestart voor een nieuwbouwmoskee met een minaret en zelfs de grote Marokkaanse moskee in Sint-Niklaas krijg er een minaret bij.

Eenmaal de erkenning op zak, staat de moskee niets meer in de weg om aanspraak te maken op financiële ondersteuning van de overheid. Voor de aanzuivering van het exploitatietekort 2009 vraagt bijvoorbeeld de erkende Islamitische Geloofsgemeenschap Yavuz Sultan Selim te Gent (Ledeberg) nu al 33.050 euro van de Oost-Vlaamse belastingbetaler, terwijl bij de oorspronkelijke aanvraag tot erkenning enkel sprake was van een ondersteuning van 7.000 tot 8.000 euro op jaarbasis.  Maar ook de komende jaren mag de Oost-Vlaming voor deze moskee opdraaien: 32.068 euro in 2010, 37.597 euro in 2011, 38.101 in 2012 en 38.616 euro in 2013, of een totaal van 179.432 euro op 5 jaar tijd!

De Oost-Vlaamse deputatie stelde aan de CD&V-Open VLD-SP.a- meerderheid uiteraard voor de motie van het Vlaams Belang te verwerpen. Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) prees zich bovendien gelukkig dat er in België geen bindende referenda bestaan. Daarmee gaf hij – onbedoeld? – blijk van een diepe verachting voor de democratie, en voor de opvattingen van de mensen die hij geacht wordt te vertegenwoordigen. Vercamer vond ook dat een verbod op minaretten – nochtans slechts een kwestie van ruimtelijke ordening – een schending was van de godsdienstvrijheid. Daarmee toonde hij zich een waardig erfgenaam van de spreekwoordelijke hypocrisie van de CVP onzaliger gedachtenis.

Het Vlaams Belang heeft de voorbije jaren al ettelijke keren gevraagd dat de provincieraad stelling zou nemen tegen de vervolging van katholieken in communistisch China, en in het bijzonder in de provincie Hebei, waarmee Oost-Vlaanderen intensieve contacten onderhoudt. Maar de CD&V wilde daar nooit op ingaan. Ze wilde niet protesteren tegen de kerkvervolgingen, niet tegen de opsluiting en foltering van katholieke geestelijken, zelfs niet tegen de moord op bisschoppen. Toen gaven de CD&V’ers geen kik over de godsdienstvrijheid. Maar nu het over minaretten en moskeeën gaat, nu ontpoppen zij zich plots tot onvervaarde verdedigers van de godsdienstvrijheid. Niet voor katholieken natuurlijk. Alleen voor moslims.

De motie van het Vlaams Belang werd dan ook verworpen: 17 ja (Vlaams Belang) en 53 nee (CD&V, Open VLD, SP.a en Groen!).  Lijst Dedecker was eens te meer afwezig…

Tanguy Veys
Provincieraadslid – Fractievoorzitter

Marc Joris
Provincieraadslid – Persverantwoordelijke
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...