Geen extra geluidsmuren op brug E17

Ondanks de vraag van het buurtcomité en het advies van een expert, weigert minister Crevits verder geluidsschermen langs de E17 te plaatsen. “Onderzoeken door de cel Akoestiek van de de dienst Wegenbouwkunde wijzen uit dat dat geen extra voordeel zal brengen”, stelt Crevits. Het actiecomité E17 lawaai reageert furieus.

“Het afgelopen jaar zijn er geen klachten meer binnengekomen”, antwoordt Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn. “Er is geen intentie om bijkomende geluidsschermen te plaatsen op het viaduct in Gentbrugge. Onderzoeken hebben uitgewezen dat extra schermen tussen de twee delen geluidsscherm akoestisch gezien geen of slechts zeer beperkt effect zouden hebben”, stelt Crevits.

Klachten gebundeld

Hugo Kuyken, buurtbewoner en woordvoerder van het ‘actiecomité E17 lawaai’ schudt kwaad het hoofd. “Sinds 2005 loopt er een rechtszaak van ons tegen het Vlaams gewest omtrent de fouten tijdens de heraanleg van het viaduct. Daar hebben we alle klachten gebundeld. Het is niet omdat er geen klachten meer zijn dat het probleem daarom is opgelost”, reageert hij fel.

“De rechter gaf ons over de hele lijn gelijk en stelde professor Philippe Van Bogaert aan om vast te stellen welke werkzaamheden en maatregelen genomen moesten worden om het lawaai te reduceren. Hij concludeerde dat de voegen tussen de wegdelen fout waren en dus lawaai maken als wagens en vrachtwagens er over razen. En zeker de vrachtwagens. Het klopt dat het geluid veel geminderd is sinds de snelheidsbeperking tot 90 per uur op het viaduct. Maar het vrachtwagenverkeer is gestegen en het zijn de truck die het meeste lawaai veroorzaken. Dus wij betreuren het dat er voor de vrachtwagens geen snelheidsbeperking is tot 70 per uur. Dat suggereert de professor trouwens in zijn verslag.”

“Diezelfde expert stelt trouwens in zijn verslag dat het aanbrengen van bijkomende schermen over de honderden meters, waar er nu géén staan, een verschil zou opleveren van 4 tot 9 decibel voor de buurtbewoners. De overlast zou daardoor, volgens de professor, tot vier keer toe verminderen. Het is onbegrijpelijk dat de minister dat verwoordt als ‘geen of slechts een beperkt effect’. Wij zullen blijven ijveren om die geluidsschermen alsnog te krijgen!”
Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...