Extra opdoffer voor politiekorps met personeelstekort – ‘Nieuwe wet is ramp voor flikken’

Salduzwet is doodsteek voor politie


De Salduz-wet, waarbij een opgepakte verdachte recht heeft op een advocaat voor het eerste verhoor, dreigt de Gentse flikken zwaar parten te spelen.

“We schatten dat we daarvoor 19 politiemensen moeten voorzien”, zegt burgemeester Termont. “Ik weet echt niet hoe we dat zullen moeten bolwerken.” De Gentse politie kampt namelijk nu al met een personeelstekort.

De Salduz-wet, die volgend jaar in voege treedt, heeft duidelijke gevolgen voor de politiezone Gent. Dat bleek na een vraag van Ortwin Depoortere (VB) aan burgemeester Termont. “Qua infrastructuur moeten we aanpassingen doen”, zegt Termont. “Er moeten aparte ruimtes komen in de omgeving van verhoorlokalen, zodat verdachte en advocaat – eventueel met tolk(en) – elkaar op een vertrouwelijke wijze kunnen spreken, nog voor de ondervraging plaatsvindt. Er is een voorstel ingediend om in die lokalen een wand van plexiglas te maken, om verdachte enerzijds en advocaat en tolken anderzijds gescheiden te houden. Zo willen we het fouilleren van de advocaten tot een minimum beperken. Momenteel worden veel verhoren afgenomen in het bureau van rechercheurs. Dat zal ook niet meer mogen.” Erger zijn echter de consequenties voor de personeelsinzet. Het is gekend dat het korps nu al kampt met een structureel personeelstekort. Momenteel zijn er 1.025 Gentse flikken effectief in dienst, maar officieel voorziet het kader 1.156 man.

Alleen subsidieert de federale overheid slechts 956 politiemensen voor Gent.

Vandaag worden dus 69 politiemensen volledig door de stad betaald. Een situatie die door burgemeester Termont al meerdere malen is aangeklaagd bij de federale overheid, maar zonder succes. De 1.025 actieve flikken hebben dus meer dan de handen vol.

“De Salduz-wet zal dus gevolgen hebben voor de personeelsinzet ook”, zucht Termont. “Het over- leglokaal zal bewaakt moeten worden, ook in de periode tussen de aankomst in het politiegebouw en het contact met de advocaat. En de tolken en advocaten zullen door het politiegebouw moeten geëscorteerd worden. We hebben een schatting gemaakt van het aantal personeelsleden dat we daarvoor nodig hebben. Op basis van de zaken tussen 2008 en 2010 kwamen gemiddeld 200 gevallen in aanmerking. Dat zou een inzet vergen van 2.800 tot 3.600 man-uren, wat gelijk staat aan 1,8 tot 2,4 personeelsleden op jaarbasis. Maar omdat we niet op voorhand weten wanneer die gevallen zich zullen voordoen, en wat de overige werkdruk op dat moment is, zullen we permanent mensen voor Salduz moeten klaar houden. En om één personeelslid continu inzetbaar te hebben, moeten we zeven personeelsleden voorzien.

Omgerekend zal die Salduz-wet ons dus 13 tot 19 personeelsleden kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige en voorzichtige schatting. Dit wordt dus een regelrechte ramp”, stelt Termont. “Als er zes misdadigers worden opgepakt, die alle zes een andere advocaat willen, moeten we zes keer die procedure doorlopen. Dat is de doodsteek voor het politiewerk. Ik weet echt niet hoe we dat ooit zullen aankunnen.”
Het Laatste Nieuws, Gent-Wetteren-Lochristi

—————————-

Salduzwet is doodsteek voor politie

‘De Salduzwet is rampzalig en is de doodsteek voor het politiewerk.’ Dat zegt burgemeester Termont. Door de Salduzwet heeft elke gearresteerde verdachte recht op een advocaat bij zijn eerste verhoor door de politie.

Termont liet op vraag van gemeenteraadslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) berekenen wat de impact is van die nieuwe wet. ‘Volgens een voorzichtige schatting moet de Gentse politie 13 tot 19 extra personeelsleden inzetten, maar ik weet niet hoe we dat ooit aan zullen kunnen. Dit wordt een regelrechte ramp. Als zes misdadigers opgepakt worden, moeten er zes advocaten gevonden worden en zes keer de procedure doorlopen worden. Dat is de doodsteek voor het politiewerk.’ (bst)
Het Nieuwsblad, GENT

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...