Er zijn nog zekerheden in dit land… politieke benoemingen bijvoorbeeld

Met verbazing (hoewel …) vernam de Vlaams Belangfractie van de Gentse gemeenteraad de benoeming van collega Anne Martens tot arrondissementscommissaris in West-Vlaanderen.

Niemand herinnert zich nog precies wat de bevoegdheid is van een arrondissementscommissaris. Meer nog, vele mensen wisten zelfs niet meer dat deze functie nog bestond. Aan het nut ervan kan echter niet getwijfeld worden. Voor zover als nodig, wordt dit eens te meer aangetoond door de benoeming van de Oost-Vlaamse en in Gent wonende Anne Martens in een functie die al twee jaar niet ingevuld werd.

De betrokkene kan echter een waslijst van prestaties ten dienste van de gemeenschap voorleggen:

          Ze was 3 jaar gemeenteraadslid in Gent (terloops gezegd, bij haar aanstelling verklaarde ze dat ze in de politiek stapte om het Vlaams Belang te bestrijden; zou ze nu al gecapituleerd hebben?).

          Ze zette deskundig haar fractie in de Arteveldestad op stelten door zich niet te houden aan afspraken betreffende politieke standpunten (Anne Martens ging al wenend de geschiedenis van onze stad in, toen ze in het hoofddoekendebat het CD&V-standpunt weigerde bij te treden).

          Last but not least … ze is de dochter van … en sinds kort de schoondochter van …

Wat er ook van zij, de hogere instanties in partij en regering vonden het blijkbaar dringend nodig haar voor één en ander te belonen en dit t.e.m. haar pensioengerechtigde leeftijd.

Francis Van den Eynde
Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Vlaams Belang Gentse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...