Een strengere aanpak in OCMW Gent

Tijdens de OCMW-Raad van 20 januari 2011 werden de nieuwe methoden om eventuele sociale en andere fraude bij leefloners in de stad Gent te controleren, voorgelegd door de meerderheid (Open VLD – sp.a).

Andermaal werd door onze fractie het verschil in aanpak vastgesteld tussen Antwerpen en Gent, waaruit blijkt dat de aanpak in Antwerpen veel strenger is.

Het onbeperkt toelaten van nieuwe EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa na 1 dag verblijf in onze stad en hen voorzien van een maandelijks inkomen, trekt natuurlijk heel wat economische gelukzoekers aan, we halen daardoor recordcijfers…

De zogenaamd strengere aanpak voorgesteld door het Gentse OCMW is voorlopig nog alleen maar te zien in voorgelegde nota’s, vluchtig opgemaakt op papier.

Om redenen van privacy en beroepsgeheim, kan men in principe niet veel verrichten, aldus de verklaring van de voorzitter.

Dus eventuele vaststellingen verricht op het terrein door politiemensen, zijn dan ook voor het OCMW niet bruikbaar.

Ook het werk aan de basis vooral in verband met aanzienlijk schoolverzuim zowel in het lager als het secundair onderwijs, dat voor de spijbelaars uiteindelijk resulteert in een onvoldoende basiskennis, een gebrek aan talenkennis enz., moet beter aangepakt worden.

Er wordt gezegd dat men dankzij deze strengere controles de strijd zal aanbinden tegen schijnhuwelijken, sociale fraude, foutieve woonstopgave, valse scheidingen enz.

Eerst willen we de resultaten afwachten, want in het verleden werden reeds maatregelen genomen maar is de meerderheid hierin steeds te laks geweest.

Omdat we de voorliggende maatregelen nog steeds als onvoldoende beoordelen, heeft de Vlaams Belang-fractie in de OCMW-Raad deze beleidsnota NIET goedgekeurd.

Uiteraard volgen we de licht verstrengde aanpak op de voet op.

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang OCMW Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...