Drongenplein is van en voor Drongenaars

Vlaams Belang verspreidt pamflet in alle Drongense bussen

Keer op keer slaagt de Gentse meerderheid van socialisten en liberalen er in om de eigen inwoners de les te spellen. Een triest hoogtepunt vormt de discussie over de heraanleg van het Drongenplein welke al jaren woedt.

Het is duidelijk dat een vals gevoel van inspraak wordt gegeven want intussen legt het stadsbestuur alle bezwaren van de Drongenaars vakkundig naast zich neer. Noch het zogenaamd inspraakmoment tijdens Drongenkermis in 2009, noch de buurtvergadering van 10 mei 2011 vormden het sluitstuk van een democratische besluitvorming.

Voor het Vlaams Belang is er slechts één middel dat hiervoor kan dienen: een volksraadpleging in Drongen. Toch eigenaardig hoe de felle verdedigers van de directe democratie, Open vld en sp.a, zich hierin niet kunnen vinden.

De Drongense VB-mandatarissen Gabi De Boever en Ortwin Depoortere engageren zich om alle klachten van de Drongenaars te bundelen en deze regelmatig op de tafel van de Gentse gemeenteraad te gooien.

Zie pamflet als bijlage.

Johan Deckmyn
koepelvoorzitter Vlaams Belang Gent

Ortwin Depoortere
gemeenteraadslid

Gabi De Boever
gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...