Drastische personeelsvermindering in sociaal serviceflatcomplex Antoniushof van OCMW Gent

Tijdens de OCMW-Raad van 17 maart 2011 besliste de meerderheid (sp.a – Open VLD) tegen oppositie (Vlaams Belang, CD&V, N-VA, groen!) om het personeelsbestand van het serviceflatcomplex Antoniushof drastisch in te krimpen.
U herinnert zich dat vorig jaar reeds een grote controverse ontstond toen het OCMW bovenop de normale indexatieverhoging, een extra dagprijsverhoging van 5 euro invoerde. En nu dit weer.

Geen wonder dat de residenten boos zijn. De prijzen slaan op buiten het normale indexatiekader, en de dienstverlening wordt herleid tot een strikt minimum.

De Vlaams Belang OCMW-fractie kan zich niet vinden in deze gang van zaken.

Het Antoniushof valt tot nader order de vleugels van OCMW Gent, en had tot vorig jaar een goede reputatie.
Nu morren de bewoners, terecht. Ze hebben protestpamfletten aan hun ramen gehangen. Er werd hen door het OCMW verzocht om deze te verwijderen. Toen de meeste residenten dit weigerden, werden de residenten die niet zelf-betalend zijn (dus bijgestaan door het OCMW om de hoge facturen te betalen), sterk onder druk gezet om de pamfletten te verwijderen. Van stalinistische trekjes gesproken!

Andermaal toont de paarse coalitie haar ware gelaat. Het wordt dringend tijd dat deze meerderheid zich herbront en reflecteert over wat haar kerntaak is. Als er dan toch bespaard moet worden, waarom moet dit alweer op de kap van de kwetsbare ouderen zijn? Er zijn uitgaveposten die hiervoor beter in aanmerking komen.

We hebben de bewoners onze steun toegezegd en hen bijkomend onderstaand pamflet bezorgd.

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang


OCMW Gent

—————
PAMFLET
————–

Beste bewoners van het Antoniushof

Tot onze spijt werd gisteren in de OCMW-Raad een ons inziens slechte beslissing genomen in verband met de reorganisatie van jullie woonverblijven.

Als Vlaams Belang hebben we ons tegen deze reorganisatie verzet, maar de Open VLD – sp.a bestuur wilde absoluut andermaal besparen op kap van de ouderen, de bewoners van het Antoniushof, u allen dus.

Wij zullen steeds voorstander blijven van het huidige systeem met eigen personeel en willen geen afbreuk aan het systeem van de serviceflats zoals het nu bestaat.

We gaan dit dossier blijven volgen en staan aan jullie kant.

Vriendelijke groeten

Christian Bauwens


Fractievoorzitter Vlaams Belang


OCMW Gent

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...