Discriminatoire quota bij Stad Gent: “Paars-groen bestuur verliest zichzelf in links activisme”
Foto: Campagnebeelden Groen.

Discriminatoire quota bij Stad Gent: “Paars-groen bestuur verliest zichzelf in links activisme”

Het Vlaams Belang kant zich tegen het nieuwe personeelsbeleid in Gent – waarbij nu wordt vooropgesteld dat 30% van de stadsmedewerkers allochtoon moet zijn. “Dit quota-beleid is je reinste politiek correcte discriminatie. Wat is er gebeurd met de juiste persoon voor de juiste job? Dát is het enige quotum dat nodig is.” Het Vlaams Belang vreest het ergste bij hoe de stad haar 30%-quotum zal halen. Groen beloofde immers ook al door te gaan “tot het personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving”.

De Stad Gent heeft zich voorgenomen om haar personeelsbestand – toch minstens qua afkomst – ‘af te stellen op de bevolking’. Dat betekent dat er 30% allochtonen bij de stad moeten werken. Om deze discriminatoire richtlijn kracht bij te zetten lanceerde Groen ineens ook een reclamecampagne waarbij bijvoorbeeld LGBT-mensen worden afgebeeld – “terwijl LGBT-mensen zelfs helemaal geen deel uitmaken van het nieuwe losgeslagen stadsbeleid, en dit dan nog eens op een uiterst stereotyperende wijze. Het paars-groene stadsbestuur van Mathias De Clercq (Open Vld) is alle trappers kwijt.”

“Het is nu eenmaal een feit dat er heel wat meer taal- en leerachterstand is in de allochtone gemeenschap dan bij de autochtone”, zo reageert Gents Vlaams Belang-voorzitter Johan Deckmyn. “De Stad Gent kan dus alleen haar 30%-quotum halen door vals te spelen en bekwame autochtonen achteruit te schuiven. Men belooft ook als twee kandidaten evenwaardig zijn voor een job te kiezen voor de allochtone kandidaat. Stel je gewoon even voor dat het omgekeerde met veel umpapa werd gecommuniceerd? Het land stond op zijn kop!”

“Hoe gaan kundige allochtonen zich voelen na de quota-maatregel?”

Gemeenteraadslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) ziet nog meer problemen. “Zodra kandidaten voorbij een bepaalde drempelwaarde geraken bij testen komt men op een lijst waarbij zelfs geen score wordt gerangschikt”, klaagt Blancquaert aan. “Hoe kan je dan überhaupt weten of kandidaten evenwaardig zijn? Je ziet van hier dat dit een 600.000 euro kostend systeem is om kundigere autochtonen te kunnen uitsluiten.”

“Effectief kundige allochtonen zullen zich daarenboven altijd moeten afvragen of ze de job kregen omwille van hun afkomst ofwel hun competenties”, vervolgt Blancquaert. “Dat Groen dit discriminatoir beleid nu ook nog eens promoot via een campagne met stereotype beelden van LGBT-mensen is van een dusdanig niveau van gortigheid, dat het het beleid zelf evenaart. En LGBT-mensen zijn zelfs geen doel van de nieuwe quota!”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...