Deputatie tegen Boerkini verbod

Vlaams Belangfractie Provincieraad Oost-Vlaanderen
Voorstel van raadslid Steve Herman instellen boerkiniverbod in de provinciale zwembaden wordt gesteund door de N-VA

Provincieraadslid Steve Herman diende op de provincieraad van 7 oktober 2015 een voorstel van raadsbesluit in betreffende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van boerkini’s in de provinciale zwembaden. Momenteel geldt enkel een vage “dresscode” waarbij elke mogelijke overtreding geval per geval beoordeeld wordt. Herman stelde eerder al een schriftelijke vraag over dit onderwerp, maar het antwoord van de deputatie was duidelijk ontoereikend en zelfs verwarrend te noemen.

Herman verwees in zijn toelichting o.a. naar eerdere uitspraken van Els Van Hoof (voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij), Karel De Gucht (Open Vld) en Fons Duchateau (schepen en OCMW-voorzitter voor de N-VA in Antwerpen) die een algemeen boerkiniverbod ondersteunden.

Zoals te verwachten viel, werd dit voorstel door de meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en sp.a bij monde van gedeputeerde Peter Hartog weggehoond. Ook oppositiepartij Groen stemde tegen. Nochtans dienen zwembaden en zwemzones als neutrale zones beschouwd te worden en worden er geen uitzonderingen toegestaan op religieuze en filosofische gronden.

Het voorstel van raadsbesluit werd wel gesteund door de voltallige provincieraadsfractie van de N-VA.

Olaf Evrard
Fractievoorzitter Vlaams Belang Provincieraad Oost-Vlaanderen
0475/73.02.45
Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

Vlaams Belangfractie Provincieraad Oost-Vlaanderen
Voorstel van raadslid Steve Herman instellen boerkiniverbod in de provinciale zwembaden wordt gesteund door de N-VA

Provincieraadslid Steve Herman diende op de provincieraad van 7 oktober 2015 een voorstel van raadsbesluit in betreffende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van boerkini’s in de provinciale zwembaden. Momenteel geldt enkel een vage “dresscode” waarbij elke mogelijke overtreding geval per geval beoordeeld wordt. Herman stelde eerder al een schriftelijke vraag over dit onderwerp, maar het antwoord van de deputatie was duidelijk ontoereikend en zelfs verwarrend te noemen.

Herman verwees in zijn toelichting o.a. naar eerdere uitspraken van Els Van Hoof (voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij), Karel De Gucht (Open Vld) en Fons Duchateau (schepen en OCMW-voorzitter voor de N-VA in Antwerpen) die een algemeen boerkiniverbod ondersteunden.

Zoals te verwachten viel, werd dit voorstel door de meerderheidspartijen CD&V, Open Vld en sp.a bij monde van gedeputeerde Peter Hartog weggehoond. Ook oppositiepartij Groen stemde tegen. Nochtans dienen zwembaden en zwemzones als neutrale zones beschouwd te worden en worden er geen uitzonderingen toegestaan op religieuze en filosofische gronden.

Het voorstel van raadsbesluit werd wel gesteund door de voltallige provincieraadsfractie van de N-VA.

Olaf Evrard
Fractievoorzitter Vlaams Belang Provincieraad Oost-Vlaanderen
0475/73.02.45
Olaf.evrard@oost-vlaanderen.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...