Deckmyn voorzitter havencommissie?

De stoelendans in de Gentse gemeenteraad naar aanleiding van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement heeft ook gevolgen voor de commissie Haven. Sp.a-gemeenteraadslid Resul Tapmaz werd begin september verkozen tot nieuwe personeelsschepen en nam dus ontslag als voorzitter van de commissie Haven in Gent.

Gemeenteraadslid Johan Deckmyn van het Vlaams Belang was eerder reeds kandidaat voor het voorzitterschap van deze commissie en had reeds eerder een dispuut met de heer Tapmaz rond het voorzitterschap van de commissie, dat na een klacht bij de Gouverneur in zijn nadeel werd beslecht.

Nu het voorzitterschap van de commissie Haven opnieuw vrijkwam, diende Deckmyn vandaag zijn kandidatuur voor deze functie in. Groot was zijn verbazing toen bleek dat zijn kandidatuur onontvankelijk werd verklaard door de stad Gent. De reden was dat hij zijn kandidatuur te laat had ingediend. Het moest uiterlijk gisteren zijn gebeurd omdat het gemeentedecreet veranderd was en de huidige regeling van het huishoudelijk reglement niet meer geldig is.

Deckmyn liet het hier niet bij en kondigde aan dat hij toch kandidaat was waarop enkele minuten daarna er een bericht kwam vanuit de secretarie van de stad Gent dat de verkiezing van de voorzitter een maand verschoven was. Blijkbaar was niet alleen Deckmyn niet op de hoogte van de aanpassing van het decreet terzake, maar had ook de sp.a dit over het hoofd gezien.

Omdat er bijgevolg geen kandidaturen binnen de geldige termijn werden ingediend, werd de verkiezing dus verschoven naar oktober. Daarbij zullen de zichzelf democratisch noemende partijen uiteraard nog maar eens het voorzitterschap van een commissie aan de grootste oppositiefractie ontnemen, alhoewel de andere oppositiepartijen wel over een voorzitterschap beschikken.

Democratie is blijkbaar een rekbaar begrip…

P.S.: na het publiceren van dit bericht kregen we vanuit de Stad Gent te horen dat de verkiezing toch kan doorgaan, ondanks het feit dat volgens het Gemeentedecreet de kandidaturen moesten binnen zijn op zondag 13 september. Begrijpe wie kan. Zouden ze bij de Stad Gent schrik hebben dat mocht er in september geen voorzitter zijn, Deckmyn vooralsnog toch voorzitter ad interim zou zijn wegens zijn anciënniteit?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...